title

Miesto BP patvirtintas 2010

Molėtų miesto teritorijos bendrasis planas

Patvirtintas Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2010 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. B1-174
 
Tekstinė dalis
Grafinė dalis
Esama būklė
Koncepcija
Sprendiniai