title

Minint Gedulo ir Vilties dieną Molėtuose atidengtas paminklas kovotojams už Lietuvos laisvę

 

Birželio 14-ąją Molėtuose paminėta Gedulo ir vilties diena bei atidengtas paminklas Kovotojams už Lietuvos laisvę atminti. Iškilmėse dalyvavo miestelėnai, savivaldybės vadovai, LR Seimo narys, buvę tremtiniai ir jų artimieji, molėtiškiai, kurių šeimas vienaip ar kitaip palietė skaudžios tremties netektys, dvasininkai, kultūros darbuotojai, krašto apsaugos savanoriai, paminklo autorius.

Tylos minute paminėti žuvusieji už Lietuvos laisvę ir tremčių aukos. Molėtų rajono savivaldybės meras Saulius Jauneika pažymėjo, kad vis labiau istorijai atitolinant 1940 ir1941 birželio tremtis, pažymėtas tragedijos ženklu ir lėmusias valstybės bei daugelio žmonių likimus, ypač svarbu pabrėžti, kad sovietinės okupacijos metais Lietuva dėl represijų neteko apie 800 tūkst. savo gyventojų, tačiau agresoriams nepavyko palaužti lietuvių tautos, dvasinių vertybių ir laisvės siekio. Birželio 14-oji ne tik gedulo, bet ir vilties diena - vilties išgyventi, grįžti į Tėvynę, gyventi laisvoje Lietuvoje. Ta viltis stiprino tūkstančius laisvės gynėjų, išėjusių kovoti prieš okupantus ir paaukojusių savo gyvybes. Amžinas dėkingumas ir dėmesys telydi Lietuvos sūnus ir dukteris, žuvusius už Tėvynės laisvę. Meras išreiškė gilią pagarbą visiems Lietuvos ir Molėtų krašto žmonėms ir jų artimiesiems, nukentėjusiems nuo sovietinės agresijos. Kvietė nebijoti gyventi viltimi ir nė minutei nepamiršti, kad esame patys atsakingi už laisvę. Dėkojo paminklo autoriui Donatui Dovidavičiui, rajono architektui Gediminui Putvinskui ir visiems, prisidėjusiems prie paminklo savivaldybės aikštėje pastatymo.

Alantiškis partizanas, tremtinys Henrikas Jatautis prisiminė pokario partizanų kovas Molėtų rajone, prisiminimais apie skaudžias sovietmečio netektis ir pastangas išsaugoti partizanų atminimą pasidalino molėtiškis Danielius Bimbiris. Paminklo autorius Donatas Dovidavičius pasidžiaugė, kad pavyko sukurti paminklą, kuris įprasmina kovotojų atminimą, ir išreiškė viltį, kad jis patiks molėtiškiams. Jis kartu su Molėtų meru Sauliumi Jauneika atidengė paminklą. Molėtų parapijos klebonas dekanas monsinjoras Kęstutis Kazlauskas paminklą pašventino ir kvietė molėtiškius mylėti savo kraštą, būti jo patriotais, dažniau ateiti ir ramiai pabūti prie šio paminklo.

Laisvės kovotojų atminčiai ir garbei nuaidėjo krašto apsaugos savanorių salvės, plojimais palydėta kultūros darbuotojų parengta meninė kompozicija, prie paminklo padėta gėlių.

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Paskutinis atnaujinimas: 2021-06-14 22:28:38