title

Mero susitikime su Kaišiadorių vyskupijos vadovu svarstyti Molėtų bažnyčių tvarkybos darbai

Spalio 21 d. Molėtų rajono meras S. Jauneika ir Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė N. Stalnionienė susitiko su Kaišiadorių vyskupijos vyskupu Jonu Ivanausku,  generalvikaru Rolandu Bičkausku ir Molėtų parapijos klebonu, dekanu, monsinjoru Kęstučiu Kazlausku. Susitikime buvo aptariami Molėtų rajono bažnyčių ir Videniškių vienuolyno tvarkybos darbų prioritetai. Abi pusės sutarė, kad didžiausio dėmesio reikalauja Videniškių bažnyčios ir vienuolyno komplekso bei  Molėtų šv. Petro ir Povilo bažnyčios remonto, restauravimo ir tvarkybos darbai. Kalbėta apie darbų eiliškumą. Meras, susipažinęs su Molėtų bažnyčios stogo, fasadų ir šventoriaus statinių tvarkybos projektu, pasiūlė minėtus darbus daryti etapais. Šiam siūlymui buvo pritarta.

Monsinjoras K. Kazlauskas dėkojo savivaldybei už pagalbą remontuojant laiptus, siūlė suvienijus galimų rėmėjų, savivaldybės, parapijos pastangas pirmuoju etapu keisti bažnyčios langus.

Vyskupas papasakojo apie Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto bendradarbiavimo  sutarties paveldotvarkos programą. Kalbėdamas apie rajono  medines bažnyčias (Joniškis, Skudutiškis, Suginčiai, Inturkė, Rudesos koplyčia), akcentavo, kad šis istorinis paveldas išlaikė bene daugiausia autentikos, išliko nepakitęs per daugelį metų, todėl turime jį saugoti ir branginti.

Pokalbio metu buvo aptartos galimybės įamžinti palaimintųjų Teofilio Matulionio ir Mykolo Giedraičio atminimą. Paskutinis atnaujinimas: 2020-10-23 10:44:52