title

Mero pavaduotojas

Molėtų rajono savivaldybės taryba

Mero pavaduotojas

Mindaugas Kildišius

Vilniaus g. 44, LT 33140 Molėtai,  204 kab.,
Tel. (8 383) 54 764, mob. 8 655 19461
faksas (8 383) 51 442
 
 
 
.

 

 Veiklos sritys, nustatytos Mero potvarkiu:

 1. aplinkos apsaugos,
 2. civilinės ir darbo saugos,
 3. civilinės metrikacijos ir gyventojų registro,
 4. jaunimo užimtumo,
 5. kaimo plėtros,
 6. kultūros paveldo,
 7. kultūros ir sporto,
 8. nevyriausybinių organizacijų (vietos bendruomenių) veiklos,
 9. socialinių reikalų,
 10. turizmo,
 11. vaiko teisių apsaugos,
 12. partnerystės su Lietuvos ir užsienio valstybių subjektais.

Mero pavaduotojas, koordinuodamas šias veiklos sritis, teikia pasiūlymus savivaldybės merui, savivaldybės tarybai, savivaldybės administracijos direktoriui, dalyvauja tarybos komitetų, komisijų ir darbo grupių veikloje, atlieka kitus savivaldybės tarybos ir savivaldybės mero pavedimus.

 

 

 

 

 

 



Paskutinis atnaujinimas: 2018-03-07 11:29:09

Mūsų darbai