title

B78_02 Ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

administracinės paslaugos teikimo aprašymas

2016-11-28 Nr. B78-2

Administracinės paslaugos pavadinimas Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu, paraiškų priėmimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas Nuo birželio 1 d. iki gruodžio 31 d. žemdirbiai gali teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos (KPP) priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos sritį „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“ susijusių su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu. Pagal šią priemonę remiama galvijininkystė, avininkystė, ožkininkystė, arklininkystė, kiaulininkystė, paukštininkystė.
Didžiausia kompensacijos suma - 65 proc. draudimo įmokos.
Kompensacijos išmokamos tik draudžiant gyvulius nuo ligų, kurioms pasireiškus ūkyje turi būti išnaikinami visi ta liga susirgti galintys gyvūnai.
Paramos paraiška pateikiama prieš patiriant draudimo įmokos ar jos dalies sumokėjimo draudimo įmonei išlaidas.
Teisės aktai‚ reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 3D-971 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu, įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ .
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Pateikiami dokumentai ir informacija, nurodyta Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu, įgyvendinimo taisyklėse.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Paramos gali kreiptis aktyvus žemės ūkio veiklos subjektas, kuris:
  1. laiko ūkinius gyvūnus, kurie yra įregistruoti jo vardu Ūkinių gyvūnų registre;
  2. yra savo vardu kaip valdos valdytojas įregistravęs žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre;
  3. yra apdraudęs ūkinius gyvūnus nuo Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos nustatytame gyvūnų ligų sąraše nurodytų ūkinių gyvūnų užkrečiamųjų ligų, dėl kurių turi būti išnaikinami visi (100 proc.) į rizikos grupę susirgti šia liga patenkantys ūkyje esantys ūkiniai gyvūnai;
  4. jo pagrindinė veikla ar įmonės tikslas yra žemės ūkio veiklos vykdymas.

Pareiškėjai, norintys pasinaudoti parama, pateikia:

  1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę);
  2. paramos paraišką;
  3. draudimo sutartį;
  4. draudimo paslaugos pirkimo ataskaitinius dokumentus.
Paslaugos gavėjas Aktyvus žemės ūkio veiklos subjektas
Administracinės paslaugos teikėjas Statybos ir žemės ūkio skyriaus vyr. specialistė R. Vasaravičienė
Tel. (8 383) 54737, mob. 8 682 26605
El. paštas ramute.vasaraviciene@moletai.lt
Administracinės paslaugos vadovas Statybos ir žemės ūkio skyriaus vedėjas
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 10 darbo dienų
Administracinės paslaugos suteikimo kaina Nemokamai
Prašymo forma Paramos paraiška


Paskutinis atnaujinimas: 2019-10-28 08:57:54
Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra