title

Leidimo teikti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais paslaugas išdavimas

Vežėjas, ketinantis vežti keleivius už atlygį lengvuoju automobiliu, privalo savivaldybės institucijai pagal vežėjo įmonės buveinės registracijos vietą arba gyvenamąją vietą, jeigu vežėjas yra fizinis asmuo, pateikti  deklaraciją   apie ketinimo vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą.

Deklaraciją ir pavedimo sutartį galima pateikti tiesiogiai ir per atstumą (siunčiant registruotąja pašto siunta, per kurjerį arba dokumentus, pasirašytus saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, siunčiant elektroniniu paštu, kitomis elektroninėmis priemonėmis.

Paslaugą teikia Turto skyriaus vyr. specialistė, Danutė Kavaliūnienė, (8 383) 54 749, a.kavaliuniene@moletai.lt

Paslauga suteikiama per 1 darbo dieną

Paslaugos kaina - 16 Eur - mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos (kodas 188659752) sąskaitą Nr. T247300010112394300;
Įmokos kodas 52762, įmokos pavadinimas - valstybės rinkliava už leidimo teikti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais paslaugą.

******************************************

Paslaugą reglamentuojantys teisės aktai

Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas Nr. I-1628, 1996.11.19 Nr. 119-2772).
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo"  108-3463.
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 27 d. įsakymas Nr. 3-80 „Dėl keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių patvirtinimo".

 

 

 

 

 

 

 Paskutinis atnaujinimas: 2018-06-18 15:09:48