title

B78_109 Leidimas rengti sklypo formavimo projektą

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Leidimo pradėti rengti žemės sklypo formavimo projektą mieste ir miesteliuose išdavimo

 administracinės paslaugos aprašymas

2014-09-18 Nr. B78-109

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus leidimas pradėti rengti žemės sklypo formavimo projektą mieste ir miesteliuose.

2.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Molėtų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius parengia ir pateikia Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriui įsakymą su reikalavimais ir planuojamo sklypo schema, dėl žemės sklypo formavimo projekto rengimo. Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims turintiems teisę formuoti sklypus mieste.

3.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių aptvirtinimo“ pakeitimo“, 2014-01-02, Nr. 3D-1/D1-1.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ 2014-03-19, Nr. 692.

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pareiškėjas leidimą išduodančiai institucijai per atstumą, elektroninėmis priemonėmis, ŽPDRIS priemonėmis ar tiesiogiai turi pateikti:

1. Prašymas.

2. Pastatų nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopija.

3. Preliminarus sklypo planas.

3. Bendraturčių sutikimas (jei reikalingas).

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. Nekilnojamojo turto duomenų bazės duomenys.

6.

Administracinės paslaugos teikėjas

Loreta Guobytė, tel. (8 383) 54788, el.p. loreta.guobyte@moletai.lt

7.

Administracinės paslaugos vadovas

Gediminas Putvinskas, tel. (8 383) 54757

8.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

10 darbo dienų.

9.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga nemokama.

10.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą

11.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Nekilnojamojo turto registro duomenų bazė.
Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra