title

Administracinė paslauga - leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimas

Paslaugą teikia Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo, norintis gauti leidimą įrengti išorinę reklamą:

 1. Prašymą.
 2. Dokumentus, patvirtinančius žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančio savininko sutikimas, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas yra pats šių objektų savininkas. Jeigu išorinė reklama įrengiama ant bendrojo naudojimo objektų, - butų ir kitų patalpų savininkų daugumos sutikimas, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinėse veiklos sutartyse nenumatyta kitaip.
 3. Juridinio asmens registravimo pažymėjimą, individualios veiklos vykdymo registracijos pažymą ar verslo liudijimą.
 4. Reklamos projektą, kurį sudaro:
  4.1. reklamos vietą apibūdinantys duomenys (situacijos schema, objekto, ant kurio įrengiama reklama, nuotrauka ar projektas ir pan.)
  4.2. reklamos spalvinis ir grafinis vaizdas, nurodytas reklamos pateikimo plotas.

Prašymas pateikiamas specialistei Linai Spranginienei (Vilniaus g. 44, 213 kab.), tel. (8 383) 54788, el. p. lina.spranginiene@moletai.lt

Už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą mokama vietinė rinkliava:

 • pastovioji rinkliavos dalis - 15 Eur metams;
 • kintamoji rinkliavos dalis už kiekvieną papildomą reklamos ploto kvadratinį metrą, viršijantį 2,0 kv. m. - 15 Eur metams;
 • už leidimo įrengti trumpalaikę (iki 1 mėnesio) išorinę reklamą masinių renginių, švenčių, parodų, akcijų metu tam numatytose vietose išdavimą nustatomas 0,60 Eur už 1 kv.m. reklamos ploto vienos dienos rinkliavos dydis.

Išduodant leidimą įrengti išorinę reklamą iki 5 kv. m. reklamos plotui, mokamas visas rinkliavos dydis.

Rinkliava mažinama:

 • reklamos plotui nuo 5 - 10 kv. m. - mažinama 10 proc.;
 • reklamos plotui nuo 10 - 15 kv. m. - mažinama 15 proc.;
 • reklamos plotui nuo 15 - 20 kv. m. - mažinama 20 proc;
 • reklamos plotui virš 20  kv. m. ir daugiau - mažinama 25 proc.

Už laikotarpį, kai vietoje išorinės vaizdinės reklamos eksponuojama socialinė, aplinkosauginė, reklamuojanti Molėtų rajoną Savivaldybės eksponuojama reklama, vietinė rinkliava nemokama

Išsamus paslaugos aprašas