title

Kviečiame teikti prašymus gauti savivaldybės finansinę paskatą jaunoms šeimoms pirmajam būstui

 

Prašymai priimami Molėtų savivaldybės administracijoje nuo 2020-06-01 iki 2020-07-31.

Prašymo forma

Paskatos teikimo tvarkos aprašas

Išsami informacija teikiama telefonu (8 383) 40059, el. p. aldona.rusteikiene@moletai.lt 

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS FINANSINĖ PASKATA JAUNOMS ŠEIMOMS PIRMAJAM BŪSTUI ĮSIGYTI

1. Finansinė paskata taikoma jaunoms šeimoms, įsigyjančioms arba statančioms pirmąjį būstą Molėtų rajono savivaldybėje, kurios iki kreipimosi dėl finansinės paskatos yra gavę leidimą statyti pirmąjį būstą arba ne daugiau kaip prieš 24 mėnesius turi įsigiję pirmąjį būstą Molėtų rajono savivaldybėje, ir atitinka Molėtų rajono savivaldybės finansinės paskatos jaunoms šeimoms pirmajam būstui įsigyti teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. B1-153 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės finansinės paskatos jaunoms šeimoms pirmajam būstui įsigyti teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (toliau - Aprašas), 14 punkte nurodytus reikalavimus.

2. Jauna šeima - šeima, kurioje kiekvienas iš sutuoktinių ar asmenų, sudariusių registruotos partnerystės sutartį, yra iki 36 metų, taip pat šeima, kurioje motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vieną ar daugiau vaikų arba (ir) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), ir yra iki 36 metų.

3. Finansinė paskata teikiama pirmajam būstui statyti, įsigyti, būsto kredito daliai apmokėti arba pradinio būsto kredito įnašui padengti (toliau - finansinė paskata). 

4. Jauna šeima, norinti gauti finansinę paskatą, pateikia:

4.1. nustatytos formos prašymą;

4.2. asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus;

4.3. papildomus dokumentus, nurodytus Aprašo 15 punkte.

5. Finansinės paskatos (subsidijos) jaunoms šeimoms pirmajam būstui įsigyti dydžiai:

5.1. neauginančioms vaikų ar vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), suteikiama subsidija, kurios dydis - iki 10 procentų būsto kredito pirmajam būstui įsigyti arba statyti sumos, statomo būsto bendro ploto vertės, kuri bus apskaičiuota šio Aprašo 15.4 papunktyje nurodytu būdu, perkamo būsto sumos, bet ne daugiau 5,0 tūkst. Eur;

5.2. auginančioms vieną arba du vaikus ir (ar) vaiką (us), kuriam (iems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), suteikiama subsidija, kurios dydis - iki 15 procentų būsto kredito pirmajam būstui įsigyti arba statyti sumos, statomo būsto bendro ploto vertės, kuri bus apskaičiuota šio Aprašo 15.4 papunktyje nurodytu būdu, perkamo būsto sumos, bet ne daugiau 7,0 tūkst. Eur;

5.3. auginančioms tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), suteikiama subsidija, kurios dydis - iki 20 procentų būsto kredito pirmajam būstui įsigyti arba statyti sumos, statomo būsto bendro ploto vertės, kuri bus apskaičiuota šio Aprašo 15.4 papunktyje nurodytu būdu, perkamo būsto sumos, bet ne daugiau 10,0 tūkst. Eur.

6. Jauna šeima, gavusi finansinę paskatą, įsipareigoja per 3 (tris) mėnesius deklaruoti visų šeimos narių gyvenamąją vietą Molėtų rajono savivaldybėje:

6.1. įsigyjant būstą - nuo finansinės paskatos gavimo dienos;

6.2. statant būstą - nuo būsto įregistravimo Nekilnojamojo turto registre.    

Paskutinis atnaujinimas: 2020-05-29 11:52:32