title

Kviečiame socialinius ir ekonominius partnerius siūlyti savo atstovus į regionų plėtros tarybas

Vidaus reikalų ministerija, vadovaudamasi Socialinių ir ekonominių partnerių pasiūlytų atstovų skyrimo į regionų plėtros tarybas ir atšaukimo iš jų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 139 „Dėl Socialinių ir ekonominių partnerių pasiūlytų atstovų skyrimo į regionų plėtros tarybas ir atšaukimo iš jų tvarkos aprašo patvirtinimo", kviečia nacionaliniu ar regioniniu mastu pripažintus socialinius ir ekonominius partnerius, kurie nėra deleguoti verslo ir darbdavių asociacijų, atstovaujamų Nacionalinėje regioninės plėtros taryboje (Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija, Lietuvos pramonininkų konfederacija, Lietuvos darbdavių konfederacija, Lietuvos verslo konfederacija) - siūlyti savo atstovus į regionų plėtros tarybas. Socialiniai ir ekonominiai partneriai  - profesinės sąjungos, darbdavių organizacijos ir jų susivienijimai, tam tikros profesijos atstovus vienijančios organizacijos, švietimo ir mokslo institucijos bei socialinės ekonomikos srityje (socialinės atskirties mažinimo, neinstitucinių socialinių paslaugų, kovos su diskriminacija, socialiai pažeidžiamų grupių integracijos ir pan.) veikiančios nevyriausybinės organizacijos ir šių organizacijų asociacijos.

Raštiškus pasiūlymus prašome teikti iki š. m. birželio 11 d. el. paštu atitinkamo regiono Regioninės plėtros departamento prie VRM apskrities skyriui šiais adresais: vilnius.rps@vrm.lt, kaunas.rps@vrm.lt, klaipeda.rps@vrm.lt, siauliai.rps@vrm.lt, panevezys.rps@vrm.lt, alytus.rps@vrm.lt, marijampole.rps@vrm.lt, utena.rps@vrm.lt, telsiai.rps@vrm.lt, taurage.rps@vrm.lt.

Socialinis ir ekonominis partneris, siūlydamas savo atstovą į regionų plėtros tarybą, turi pateikti atstovavimo tikslinės grupės interesams regiono plėtros taryboje motyvacinį pagrindimą (laisvos formos deklaraciją, kurioje išdėstyti atstovaujamos tikslinės grupės interesai dalyvauti atitinkamo regiono plėtros taryboje, motyvai, nurodytas atstovaujamos tikslinės grupės dydis) ir informaciją apie siūlomą atstovą:

1. Deleguojamo atstovo pasirašytą nepriekaištingos reputacijos laisvos formos deklaraciją, nurodydamas, ar deleguojamas atstovas:

- nėra įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl nusikaltimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

- nėra įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl baudžiamojo nusižengimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio baudžiamojo nusižengimo;

- nepiktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis.

2. Informaciją, patvirtinančią, kad deleguojamas atstovas yra tiesiogiai susijęs su atitinkamu regionu: (jame gyvena, dirba arba yra regione veikiančios įmonės savininkas (akcininkas):

- jei deleguojamas atstovas gyvena tame regione - nurodoma savivaldybė, kurioje asmuo gyvena;

-  jei atstovas dirba tame regione - įmonės arba įstaigos ar jų filialo pavadinimas, Juridinio asmens registro (toliau - JAR) kodas;

- jei atstovas yra regione veikiančios įmonės savininkas (akcininkas) - įmonės, kurios akcininkas ar savininkas yra, pavadinimas, JAR kodas.

Informuojame, kad, pateiktų asmens duomenų teisingumas bus tikrinamas registruose.

Socialinių ir ekonominius partnerių (Nacionalinėje regioninės plėtros taryboje neatstovaujamų nacionalinio ir regioninio lygmens verslo ir darbdavių organizacijų) atstovai regiono plėtros taryboje sudaro ne daugiau kaip 1/3 visų socialinių ir ekonominių partnerių atstovų, kurių skaičius sudaro 1/3 visų regiono plėtros tarybos narių.

Vietų pasiskirstymas regionų plėtros tarybose:

 

Gyventojų sk. 2019 metų pradžioje

LRV paskirtas narys

Savivaldybių merai

Savivaldybių tarybų nariai

Iš viso

Soc. ir  ek. partneriai (1/3 visų regiono plėtros tarybos narių)

Iš viso regiono plėtros tarybos narių

Viso

iš jų verslo ir darbdavių asociacijų atstovai

iš jų kiti soc. ir ek. partnerių atstovai

Lietuvos Respublika

2793986

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilniaus apskritis

810290

1

8

11

20

10

7

3

30

Alytaus apskritis

135895

1

5

6

12

6

4

2

18

Kauno apskritis

561468

1

8

11

20

10

7

3

30

Klaipėdos apskritis

317742

1

7

9

17

9

6

3

26

Marijampolės apskritis

138697

1

5

6

12

6

4

2

18

Panevėžio apskritis

214628

1

6

7

14

7

5

2

21

Šiaulių apskritis

262483

1

7

8

16

8

6

2

24

Tauragės apskritis

93719

1

4

4

9

5

4

1

14

Telšių apskritis

132071

1

4

5

10

5

4

1

15

Utenos apskritis

126993

1

6

6

13

7

5

2

20

Kvietimas socialiniams ir ekonominiams partneriams - verslo ir darbdavių asociacijoms, atstovaujamoms Nacionalinėje regioninėje plėtros taryboje, siūlyti savo atstovus į regionų plėtros tarybas

 

Vidaus reikalų ministerija, vadovaudamasi Socialinių ir ekonominių partnerių pasiūlytų atstovų skyrimo į regionų plėtros tarybas ir atšaukimo iš jų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 139 „Dėl Socialinių ir ekonominių partnerių pasiūlytų atstovų skyrimo į regionų plėtros tarybas ir atšaukimo iš jų tvarkos aprašo patvirtinimo", kviečia socialinius ir ekonominius partnerius - verslo ir darbdavių asociacijas, atstovaujamas Nacionalinėje regioninės plėtros taryboje:

 

  • Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociaciją,
  • Lietuvos pramonininkų konfederaciją,
  • Lietuvos darbdavių konfederaciją,
  • Lietuvos verslo konfederaciją,

 

siūlyti savo atstovus į regionų plėtros tarybas. Pasiūlymus prašome teikti iki š. m. birželio 11 d. el. paštu bendrasisd@vrm.lt.

Socialinis ir ekonominis partneris, siūlydamas savo atstovus į regionų plėtros tarybą, turi pateikti:

1. Deleguojamo atstovo pasirašytą nepriekaištingos reputacijos deklaraciją (laisvos formos) ir nurodyti, ar deleguojamas atstovas:

- nėra įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl nusikaltimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

- nėra įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl baudžiamojo nusižengimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio baudžiamojo nusižengimo;

- nepiktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis.

2. Informaciją, patvirtinančią, kad deleguojamas atstovas yra tiesiogiai susijęs su atitinkamu regionu (jame gyvena, dirba arba yra regione veikiančios įmonės savininkas (akcininkas):

- jei deleguojamas atstovas gyvena tame regione, nurodoma savivaldybė, kurioje asmuo gyvena;

- jei atstovas dirba tame regione, - įmonės arba įstaigos ar jų filialo pavadinimas, Juridinio asmens registro (toliau - JAR) kodas;

- jei atstovas yra regione veikiančios įmonės savininkas (akcininkas), - įmonės, kurios akcininkas ar savininkas yra, pavadinimas, JAR kodas.

Informuojame, kad bus tikrinama registruose, ar pateikti asmens duomenys teisingi.

Socialinių ir ekonominių partnerių - Nacionalinėje regioninės plėtros taryboje atstovaujamų verslo ir darbdavių asociacijų atstovai regiono plėtros taryboje sudaro ne mažiau kaip 2/3 visų socialinių ir ekonominių partnerių atstovų, kurių skaičius sudaro 1/3 visų regiono plėtros tarybos narių.

Vietų pasiskirstymas regionų plėtros tarybose:

 

Gyventojų sk. 2019 metų pradžioje

LRV paskirtas narys

Savivaldybių merai

Savivaldybių tarybų nariai

Iš viso

Soc. ir ek. partneriai (1/3 visų regiono plėtros tarybos narių)

Iš viso regiono plėtros tarybos narių

Iš viso

Iš jų verslo ir darbdavių asociacijų atstovai

Iš jų kiti soc.ir ek. partnerių atstovai

Lietuvos Respublika

2793986

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilniaus apskritis

810290

1

8

11

20

10

7

3

30

Alytaus apskritis

135895

1

5

6

12

6

4

2

18

Kauno apskritis

561468

1

8

11

20

10

7

3

30

Klaipėdos apskritis

317742

1

7

9

17

9

6

3

26

Marijampolės apskritis

138697

1

5

6

12

6

4

2

18

Panevėžio apskritis

214628

1

6

7

14

7

5

2

21

Šiaulių apskritis

262483

1

7

8

16

8

6

2

24

Tauragės apskritis

93719

1

4

4

9

5

4

1

14

Telšių apskritis

132071

1

4

5

10

5

4

1

15

Utenos apskritis

126993

1

6

6

13

7

5

2

20

 

Vidaus reikalų ministerijos informacija

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-05-31 15:13:34