title

Kviečiame smulkiojo ir vidutinio verslo atstovus teikti paraiškas verslo paramai

 

Nuo rugpjūčio 17 d. iki 2020 m. rugsėjo 21 d. (imtinai) priimamos paraiškos pagal Molėtų rajono smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo aprašą

Priemonei įgyvendinti Molėtų rajono savivaldybė skyrė 30 000 Eur.  Iki rugsėjo 3 d. gautos 4 paraiškos.

Priemonės tikslas - skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų kūrimąsi ir plėtrą, verslo aplinkos gerinimą, investicijų pritraukimą, užimtumą ir investicijas į žmogiškuosius išteklius Molėtų mieste ir rajone.

Parama teikiama pagal šias finansavimo formas:

  • palūkanų kompensavimas;
  • verslo plėtros dokumentai;
  • elektroninė parduotuvė;
  • įrangos įsigijimas;
  • nekilnojamojo turto nuoma;
  • projektavimas;
  • kofinansavimas.

Lėšos skiriamos kompensavimo būdu, tai yra kompensuojama visos ar dalis paramos gavėjo patirtų išlaidų be pridėtinės vertės mokesčio (toliau - PVM). Patirtos išlaidos, susijusios su projekto veiklomis, yra tinkamos kompensuoti, jei yra patirtos vieneri metai iki paraiškos pateikimo dienos, atitinka visus kitus Apraše išdėstytus reikalavimus. Išimtis taikoma tik paraiškoms, kai paramos prašoma Europos Sąjungos ir kitų fondų bei programų finansuojamų projektų įgyvendinimo privalomajam nuosavam įnašui padengti.

Rengiant paraišką  prašome vadovautis Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. B1- 128„Dėl Molėtų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo" patvirtintu aprašu.  

Paraiškos su priedais turi būti pateikiamos Molėtų rajono savivaldybės administracijai, Vilniaus g.44,  Molėtai 401 kab. IV aukštas (karantinu laikotarpiu paraiškos su priedais priimamos archyve), el. paštu: investicijos@moletai.lt. Paraiškos, su priedais atsiųstos elektroniniu paštu, turi būti pasirašytos saugiu elektroniniu parašu arba skenuota ranka pasirašyta paraiška. Jei dokumentai bus pateikiami atvykus tiesiogiai - dokumentai turi būti pasirašyti ranka.

Informaciją ir konsultacijas teikia Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus darbuotojai:

Vakaris Atkočiūnas, tel. 8 383 54742,  8 652 40673, el. paštas: vakaris.atkociunas@moletai.lt;

Vaida Miltenienė, tel. 8 383  54754, 8 647 45616, el. paštas: vaida.milteniene@moletai.lt,

Dovilė Sabalinkė, tel.  8 383 54784, el.paštas: dovile.sabalinke@moletai.ltPaskutinis atnaujinimas: 2020-09-03 09:58:17