title

Jaunimui - galimybė dalyvauti Užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką programoje, registruojama iki gegužės 17

Molėtų rajono savivaldybės administracija nuo gegužės 3 iki gegužės 17 d. skelbia registraciją į Molėtų rajono  savivaldybės jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką programą (toliau - Programa). Programos tikslas - sudaryti palankias sąlygas jaunimo užimtumui didinti vasaros laikotarpiu, skatinti bendradarbiavimą su Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje veikiančiu verslo sektoriumi.

Programa skirta Molėtų rajono savivaldybės 14 -19 metų jaunimui, besimokančiam savivaldybės teritorijoje esančiose bendrojo ugdymo įstaigose pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. Programos vykdymo terminas įdarbinimui nuo birželio 21 iki rugpjūčio 31 d., ne ugdymo proceso metu.

Darbdaviui, registruotam ir vykdančiam veiklą Molėtų rajone,  įdarbinus Molėtų rajono 14-19 m. jauną asmenį, besimokantį savivaldybės teritorijoje esančiose bendrojo ugdymo įstaigose pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas ir mokant jam ne mažiau kaip 1 MMA, už vieno mėnesio išdirbtą pilną etatą būtų kompensuojama 350 Eur. Už pusę etato - 175 Eur.

Tinkami darbdaviai tai smulkaus ir vidutinio verslo subjektai, asocijuotos verslo struktūros, organizacijos ir įstaigos, ūkininkai, individualios veiklos vykdytojai. Svarbu, kad visi darbdaviai būtų registruoti Molėtų rajone ir Molėtų rajone vykdytų veiklą.

Molėtų rajono savivaldybės administracija kviečia Darbdavius, pageidaujančius dalyvauti Programoje, ir Jaunuolius, ketinančius dalyvauti programoje, iki gegužės 17 d. pildyti registracijos anketas ir siųsti el. paštu vilma.meciukoniene@moletai.lt Darbdavys pildo darbdavio anketą, jaunimas - jaunimo anketą ir sutikimą dėl asmens duomenų.

Turint papildomų klausimų, kviečiame kreiptis į  Molėtų rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir švietimo skyriaus vyriausiąją  specialistę (jaunimo reikalų koordinatorę) Vilmą Mečiukonienę  telefonu +370 698 38826.

 Molėtų rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programa.Paskutinis atnaujinimas: 2021-05-03 20:24:37