title

Gimnazijų veiklos aktualijas meras aptars Alantoje ir Giedraičiuose

Gegužės 20-ąją rajono meras Saulius Jauneika lankysis Alantos ir Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazijose, susitiks su gimnazijų bendruomenėmis ir aptars 11 (III gimnazijų) klasių formavimo bei kitas aktualijas. Šiose gimnazijose ateinančiais metais 11 (III gimnazijų) klasėse nesusidarys Vyriausybės nustatytas minimalus mokinių skaičius, kuriam skiriamas  valstybės finansavimas. Tokiu atveju, norint išlaikyti klases, lėšas turi skirti savivaldybė. Principinė rajono mero pozicija nulėmė, kad buvo išsaugota jau šiais mokslo metais savivaldybės pilnai išlaikoma Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijos 11 (III gimnazijos) klasė. Tačiau nuo kitų metų tektų išlaikyti jau tris tokias klases. Todėl Savivaldybės taryba artimiausiame posėdyje turės apsispręsti, ar yra pajėgi finansuoti 11-12 (III-IV gimnazijų) klases, kuriose yra mažiau nei 12 mokinių. Tai itin aktualu pačių gimnazijų bendruomenėms, gimnazistams, jų tėvams, todėl prieš Tarybos sprendimą meras nori dėl to su visais pasitarti.

Sprendimo „Dėl Molėtų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute 2021-2022 mokslo metams nustatymo" projektą Savivaldybės tarybai teiks Kultūros ir švietimo skyrius. Toks teisės aktas priimamas kiekvienais mokslo metais. Jo tikslas -  atsižvelgiant į numatomą ateinančių mokslo metų mokinių skaičių mokyklose, nustatyti klasių skaičių  ir mokinių skaičių klasėse.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės  nutarimai „Dėl mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" bei „Dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo" numato, kad savivaldybės mokyklos klasėje ar jungtinėje klasėje  mažesnis mokinių skaičius už Taisyklių nustatytą mažiausią mokinių skaičių gali būti tik tais atvejais, kai savivaldybės taryba iš savo biudžeto bendrojo ugdymo mokyklai papildomai skiria mokymo lėšų tiek, kiek jų trūksta iki lėšų sumos,  skiriamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto atitinkamai klasei, turinčiai nustatytą mažiausią mokinių skaičių. 1-10 klasėse klasėje turi būti ne mažiau kaip 8 mokiniai, o 11-12 (III - IV gimnazijų) klasėse ne mažiau kaip 12 mokinių.

Esant mažesniam negu nustatytas minimaliam  mokinių skaičiui, Vyriausybė dar dengia dalį ugdymo išlaidų 1-10 klasėse, o 11-12 (III-IV gimnazijų) klasėse savivaldybė privalo ugdymą organizuoti tik iš savo lėšų. Šiuo metu Molėtų r. Alantos gimnazija ir Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija kitais mokslo metais 11 (III gimnazijų) klasėse tokio mokinių skaičiaus neturi.  Todėl sprendimo projekte siūloma nustatyti principą ir nefinansuoti tokių klasių, neužkertant kelio mokyklai turėti šias klases dar kitais mokslo metais, esant ne mažesniam nei nustatytas minimalus mokinių skaičiui klasėje. Jeigu iki ateinančių mokslo metų pradžios šių mokyklų 11 (III gimnazijų) klasėse būtų ne mažiau kaip 12 mokinių, jos galėtų būti formuojamos ir nuo 2021 m. rugsėjo mėn.

Teikiant svarstyti šį klausimą, nekalbama apie mokyklų reorganizavimą. Molėtų  rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2025 metų bendrasis planas dar tik rengiamas.

 

 Paskutinis atnaujinimas: 2021-05-19 17:41:04
Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų: 2
Gimnazijų veiklos aktualijas meras aptars Alantoje ir Giedraičiuose
2021-05-19 18:59
Noriu paklausti, ar rajono merui negalioja Ekstremalių situacijų komisijos nutarimas Molėtų rajone iki birželio 1 d. uždrausti visus renginius, ir kaip tokiame susitikime gali dalyvauti gimnazijų bendruomenės nariai nepažeidžiant minėto nutarimo?
Giedre
2021-05-19 18:38
Tai tegu mokinius iš Joniškio daugiafunkcinio-mokyklos veža į Giedraičių A.Jaroševičiaus gimnazija,nes ši mokykla priklauso Giedraičių A.Jaroševičiaus gimnazijai.