title

Giedraičių giminės dvasinis ir kūrybinis palikimas įpareigoja įamžinti ir tęsti jų sukurtas tradicijas

Videniškiuose jau ne vienerius metus rūpinamasi Giedraičių šeimos tradicijomis, o čia, iš kur kilusios tokios garsios ir ne tik Lietuvai svarbios asmenybės, tikimasi turėti ne tik muziejų, saugosiantį Giedraičių palikimą, bet ir tarptautinį susitikimų centrą.

Šiandien, dar į aliejumi, po tvarkybos darbų, kvepiančią Videniškių vienuolyno konferencijų salę susirinko  Regiono tarptautinių susitikimų centro Videniškiuose steigimo sumanytojai ir šalininkai.

Vienas jų yra Lietuvos istorijos instituto direktorius, Jerzy Giedroyco dialogo ir bendradarbiavimo forumo vadovas prof. Alvydas Nikžentaitis šiandieniniam pokalbiui pakvietė Molėtų rajono savivaldybės merą Saulių Jauneiką bei visą eilę kitų garbių svečių. Renginyje dalyvavo Lenkijos ambasadorė Urszula Doroszewska (Uršula Doroševska), Respublikos Prezidento patarėja Vilma Bačkiūtė, Lenkijos URM departamento direktorius R. Wolskis, Prancūzų instituto Lietuvoje direktorius Thomas Buffinas, Lenkijos instituto Vilniuje direktorė Malgorzata Stefanowicz-Pecela (Malgožata Stefanovič-Pecela) bei kiti svečiai.

Profesoriui gimusi idėja šitoje vietoje įsteigti regiono tarptautinių susitikimų centrą, kuris puoselėtų Mykolo Giedraičio ir Jerzy Giedroyco idėjas bei bandytų jas realizuoti, yra vystoma toliau.

Susitikimo Videniškiuose dalyviai pritarė, kad tai turėtų būti tarptautinis susitikimų centras. Tokią idėją diktuoja ir dviejų garsiausių giminės atstovų veikla bei jų pasiekimai. Centro veiklos objektas būtų - ULB (Ukrainos, Lietuvos, Baltarusijos) regionas, jis inicijuotų veiklas, susijusias su ekumeninio dialogo bei kultūrinio, visuomeninio dialogo skatinimu regione. Centro veiklos integruotų muziką, meną ir kitas veiklas. Be jau tradiciškai rengiamų Giedraičių šeimos dienos renginių kiekvienų metų gegužę, organizuotų kasmetinius festivalius, rengtų Liublino ketvertuko forumus, vestų pastovų dialogą su šio regiono intelektualais, vykdytų kitą numatytą švietėjišką veiklą. Tikimasi, kad šio centro veikloje dalyvautų kunigaikščių Giedraičių palikuonių atstovai bei ekspertai iš Lenkijos ir viso ULB.

 

Dvi išskirtinės asmenybės, garbingą praeitį turinčioje giminėje, yra kunigaikštis Palaimintasis Mykolas Giedraitis, kurio relikvijos saugomos Krokuvos bažnyčioje, ir pasaulyje garsus intelektualas, Paryžiaus „Kultūros" žurnalo įkūrėjas bei ilgametis redaktorius Jerzy Giedroyc (1906-2000), kurio idėjos, palikusios gilų pėdsaką Lenkijos ir viso ULB (Ukrainos, Lietuvos, Baltarusijos) politinėje mintyje, yra gyvos ir gerbiamos šiandien. Ypatingu ženklu laikoma istorija apie šio vieno garsiausių XX amžiaus pasaulio intelektualų pomirtinę kaukę, kurią jo valia saugo Vienuolyno muziejus (kitos dvi saugomos Paryžiuje ir Varniuose). Giedraičių giminės, o ypač Mykolo ir Jerzy dvasinis ir kūrybinis palikimas įpareigoja Lietuvos žmones įamžinti ir tęsti šios garbingos giminės atstovų sukurtas tradicijas.

Nuo 1997 m. Molėtų krašto muziejus rengia Palaimintojo Mykolo Giedraičio, XV a. vienuolio, ligonių globėjo dienas, yra surengęs kelias konferencijas. 2001 m. išleido konferencijos „Videniškiai - kunigaikščių Giedraičių tėvonija" leidinį.Paskutinis atnaujinimas: 2022-01-11 15:43:10