title

Finansavimo galimybės

2021 METŲ FINANSUOTŲ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZCIJŲ PARAIŠKŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr. Organizacija Projekto pavadinimas Siūloma skirti suma (Eur)
1. Dapkūniškių bendruomenės centras Kultūros tradicijų puoselėjimas Dapkūniškių kaime 250
2. Molėtų rajono tautodailininkų draugija XXIII-oji respublikinė tradicinio siuvinėjimo stovykla „Žaliasis Laumžirgis" 400
3. Videniškių bendruomenės centras Videniškių miestelio šventė „Lik sveika vasarėle, lik sveika" 300
4. Luokesos bendruomenės centras Savanorių akcija, tvarkant Bebrusų ežero pakrantę 600
5. Molėtų rajono vietos veiklos grupė „Keisdamiesi keičiamės Kartos kartu 640
6. Molėtų rajono vietos veiklos grupė „Keisdamiesi keičiamės Molėtų r. VVG Utenos regiono gyventojų socialinės įtrauktiems didinimas kuriant ir plėtojant socialinį verslą 680
7. Alantos bendruomenės centras Alantos krašto šeimų šventė 300
8. Bekupės bendruomenės centras Kartu mes galime daugiau 400
9. Bekupės bendruomenės centras Jaunimo užimtumo skatinimas 300
10. VŠĮ „Arino namai" Per infrastruktūrinius projektus įgyto turto draudimas 230
11. VŠĮ „Arino namai" Laukinių ir darželio augalų praktinis panaudojimas sveikatinimuisi, maistui ir puošybai 400
12. Molėtų policijos asociacija Jaunimas už pilietiškumą ir saugią aplinką 250
13. Asociacija „Sprendimai šiandien" Sveikos gyvensenos ir sporto populiarinimas Molėtų rajono kaimo bendruomenėse 550
14. Verbiškių bendruomenės centras Tradicinio futbolo turnyro, Verbiškės 2021, organizavimas 500
15. Meniškas kaimas Simpoziumas „Keramika be sienų" 300
16. Meniškas kaimas Parama tradicinių amatų centro „Meniškas kaimas" elektros sąnaudų išlaidoms padengti 400
17. Kuolakasių kaimo bendruomenė Patikima apsauga nuo gaisro 70
18. Kuolakasių kaimo bendruomenė Socialinės, sportinės ir kultūrinės veiklos plėtra Kuolakasių kaimo bendruomenėje" pastato ir turto draudimas 220
19. Alantos dvaro bendruomenė Puoselėkime tradicines šventes 100
20. Inturkės bendruomenės centras Žolinės-kraštiečių šventė 300
21. Molėtų miesto vietos veiklos grupė „Molėtų aitvarai" Verslumo kodas Aukštaitijoje 280
22. Molėtų rajono literatų brolija Kūrybinis sambūris 500
23. VO „Legendos" Kunigaikščių Giedraičių žemės beieškant. Meninė kūrybinė stovykla Videniškiuose 800
24. Joniškio bendruomenės centras Per sportą į bendruomeniškumą 500
25. Joniškio bendruomenės centras Bendruomenės patalpų išlaikymas 400
26. VšĮ „Teatriukas" Kūrybinės stovyklos Drąsių kalvėje - vietos jaunimas vaikams 600
27. VšĮ „Idėjų medis" Visi kartu, visi drauge" 230
28. Žaliųjų klubas „Gojus" Pirmosios pavasario žalumos šventės JORĖ etnokultūrinių tradicijų plėtra 700
29. VšĮ „Miniatiūros" Aš draugauju su menu ir mokslu 500
    Iš viso 11700

 Paskutinis atnaujinimas: 2021-07-20 12:12:05