title

Ekstremalių situacijų komisija leido nuo rugsėjo 21-osios Molėtų rajone rengti viešus renginius

 

Rugsėjo 21-ąją dieną sušaukta Rajono ekstremalių situacijų komisija, įvertinusi stabilizuotą ir valdomą sergamumo Covid-19 situaciją rajone,  nebepratęsė viešų renginių apribojimo, kuris ankstesniu nutarimu buvo nustatytas iki rugsėjo 20 d.

Nuo rugsėjo 21-osios Molėtų rajone leidžiami visi vieši renginiai uždarose ir atvirose erdvėse, laikantis Sveikatos apsaugos ministro - Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės  operacijų vadovo nustatytų reikalavimų.

Joniškio bei Inturkės seniūnijos ir viešosios bibliotekos padaliniai jose gali teikti paslaugas įprastai, ne vien nuotoliniu būdu. Nebelieka ir Komisijos nustatyto ribojimo ir paslaugų teikėjams neformalaus vaikų  ir suaugusiųjų švietimo užsiėmimus pagal Molėtų rajono savivaldybės administracijos patvirtintas programas vykdyti tik atvirose erdvėse.

Komisija ir toliau nurodo VšĮ Molėtų pirminės sveikatos priežiūros centrui atlikti COVID-19 ligos testus tiems Savivaldybės gyventojams, kuriems nepavyksta užsiregistruoti Karštosios linijos trumpuoju telefono numeriu 1808.

UAB Molėtų autobusų parkas įpareigotas sustiprinti profilaktines priemones pervežant keleivius vietinio susisiekimo maršrutais, užtikrinti, kad keleiviai, išskyrus vaikus iki 6 metų amžiaus, būtų vežami tik su veido kaukėmis,  būtų laikomasi saugių atstumų tarp keleivių, nevežti stovinčių keleivių, nenaudoti sėdėjimo vietų, kai sėdima veidu į veidą, išskyrus kai sėdi sutuoktiniai, artimieji giminaičiai, įtėviai, įvaikiai, globėjai ir rūpintojai, kiekvieno maršruto pabaigoje išvėdinti ir dezinfekuoti autobuso saloną. Autobusuose įrengti keleiviams gerai matomoje ir naudoti patogioje vietoje rankų dezinfekavimo priemones. Nurodytas priemones taikyti iki 2020 m. spalio 5 d. Nuo spalio 5 d. imtinai vadovautis Sveikatos apsaugos ministro - Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės  operacijų vadovo sprendimais dėl keleivių pervežimo.

Savivaldybės teritorijoje esančioms įstaigoms ir įmonėms rekomenduojama pagal galimybes lankytojus aptarnauti nuotoliniu būdu, įstaigose priimti tik iš anksto užsiregistravusius asmenis, matuoti lankytojų ir darbuotojų temperatūrą, nepriimti karščiuojančių lankytojų, neleisti dirbti karščiuojantiems darbuotojams, uždarose patalpose dėvėti apsaugines kaukes, laikytis saugių atstumų darbo vietose, užtikrinti priemones rankų dezinfekcijai.

Komisijos posėdžio protokolas 

  
  

 Paskutinis atnaujinimas: 2020-09-21 16:29:04