title

Ekstremalių situacijų komisija dėl Covid-19 tęsia viešų renginių draudimą rajone su keliomis išimtimis

 

Rugsėjo 4-ąją buvo sušauktas Rajono ekstremalių situacijų komisijos posėdis, kuriame dalyvavo rajono vadovai, Socialinės paramos, Kultūros ir švietimo, Finansų skyrių, Visuomenės sveikatos centro, Policijos komisariato, Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, Molėtų autobusų parko vadovai, Joniškio ir Inturkės seniūnijų seniūnai.

Komisijos pirmininkas, Savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Žvinys atkreipė dėmesį, kad rajone tebesiplečia Civid-19 ligos židinys Joniškio ir Inturkės seniūnijose, kvietė komisijos narius įvertinti situaciją ir nutarti, kokiomis priemonėmis ji toliau bus valdoma rajone. Anksčiau Komisija buvo nusprendusi drausti visus viešus renginius rajono teritorijoje iki rugsėjo 6 dienos, pateikusi kitų rekomendacijų ir įpareigojimų įstaigoms. Diskusijose konstatuota situacija - rajone serga 35 asmenys, liga tebeplinta, naujų iššūkių randasi, prasidėjus naujiesiems mokslo metams. Aptarti keitimosi informacija, izoliuotis turinčių asmenų testavimo ir jų pavėžėjimo, individualaus moksleivių mokymo, izoliacijos laikymosi, renginių, neformaliojo ugdymo organizavimo ir kiti klausimai.

NUTARTA:

1. Inturkės ir Joniškio seniūnijose uždrausti visus viešus renginius uždarose ir atvirose erdvėse nuo 2020 m. rugsėjo 7 iki rugsėjo 20 dienos imtinai.

2. Kitose Molėtų rajono seniūnijose ir Molėtų mieste uždrausti visus viešus renginius uždarose ir atvirose erdvėse nuo 2020 m. rugsėjo 7 iki rugsėjo 20 dienos imtinai (koncertus, muges, festivalius, kitus komercinius, pramoginius renginius, nepilnamečiams skirtus renginius), i š s k y r u s:

2.1. Savivaldybės ar kitų įstaigų, įmonių ar organizacijų organizuojamus mokymus ir seminarus, laikantis visų Sveikatos apsaugos ministro - valstybės ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo nustatytų reikalavimų (išlaikant leistinus atstumus tarp renginio dalyvių, dėvint apsaugines kaukes) ir atliekant privalomą visų renginio dalyvių registraciją galimų kontaktų nustatymui  COVID-19 ligos atveju;  

2.2. sporto renginius lauke be žiūrovų;

2.3. sporto renginius uždarose patalpose be žiūrovų, ne daugiau kaip dviem sporto komandoms.

3. Įpareigoti UAB Molėtų autobusų parką sustiprinti profilaktines priemones pervežant keleivius vietinio susisiekimo maršrutais, užtikrinant, kad keleiviai, išskyrus vaikus iki 6 metų amžiaus, būtų vežami tik su veido kaukėmis,  būtų laikomasi saugių atstumų tarp keleivių, nevežti stovinčių keleivių, nenaudoti sėdėjimo vietų, kai sėdima veidu į veidą, išskyrus kai sėdi sutuoktiniai, artimieji giminaičiai, įtėviai, įvaikiai, globėjai ir rūpintojai, kiekvieno maršruto pabaigoje išvėdinti ir dezinfekuoti autobuso saloną. Autobusuose įrengti keleiviams gerai matomoje ir naudoti patogioje vietoje rankų dezinfekavimo priemones.

4. Nurodyti VšĮ Molėtų pirminės sveikatos priežiūros centrui atlikti COVID-19 ligos testus tiems Savivaldybės gyventojams, kuriems nepavyksta užsiregistruoti Karštosios linijos trumpuoju telefono numeriu 1808.

5. Įpareigoti Savivaldybės administracijos seniūnus, Savivaldybės administracijos darbuotoją, atsakingą už viešosios tvarkos priežiūrą, Rajono policijos komisariatą kontroliuoti privalomoje izoliacijoje esančius asmenis.

6. Rekomenduoti Savivaldybės teritorijoje esančioms įstaigoms ir įmonėms, pagal galimybes taikyti nuotolinį lankytojų aptarnavimą, įstaigose priimti tik iš anksto užsiregistravusius asmenis. Matuoti lankytojų ir darbuotojų temperatūrą, nepriimti karščiuojančių lankytojų, neleisti dirbti karščiuojantiems darbuotojams, uždarose patalpose dėvėti apsaugines kaukes, laikytis saugių atstumų darbo vietose, užtikrinti priemones rankų dezinfekcijai;

7. Nurodyti Savivaldybės administracijos Joniškio ir Inturkės seniūnijoms, šiose seniūnijose esantiems Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos padaliniams nuo 2020 m. rugsėjo 7 iki rugsėjo 20 dienos imtinai teikti paslaugas tik nuotoliniu būdu;

8. Rekomenduoti rajone esančioms ūkio subjektų, įstaigų, gyventojų kontrolės funkcijas vykdančioms įstaigoms atidėti numatytus patikrinimus.

9. Nuo 2020 m. rugsėjo 7 iki rugsėjo 20 dienos imtinai leisti paslaugų teikėjams neformalaus vaikų  ir suaugusiųjų švietimo užsiėmimus pagal Molėtų rajono savivaldybės administracijos patvirtintas programas rajono kultūros ir švietimo įstaigose vykdyti  tik atvirose erdvėse.

  
  

 Paskutinis atnaujinimas: 2020-09-04 15:04:18