title

Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius
Vilniaus g. 44, 33140 Molėtai, el. paštas savivaldybe@moletai.lt 
 

Funkcijos

Skyrius užtikrina Administracijos rengiamų teisės aktų ir kitų dokumentų atitikimą Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams bei juridinės technikos reikalavimams; organizuoja ir teikia pirminę teisinę pagalbą Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nustatyta tvarka; Administracijos direktoriaus pavedimu rengia Tarybos sprendimų, kolegijos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų bei Administracijos siunčiamųjų raštų projektus; derina bei vizuoja Administracijos padalinių specialistų ar Tarybos narių, kolegijos, Tarybos komitetų ir komisijų rengiamų Tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus, teikia teisines išvadas dėl jų; atstovauja savivaldybės institucijoms visų lygių bendrosios kompetencijos ir administraciniuose teismuose, ikiteisminio tyrimo įstaigose, kitose valstybės valdžios ir valdymo institucijose ir rengia procesinius dokumentus teismams; dalyvauja savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais sudarytose komisijose ir darbo grupėse, rengia ar dalyvauja rengiant atitinkamus dokumentus;vizuoja ir ruošia sutarčių, sudaromų su fiziniais ir juridiniais asmenimis projektus;pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus ir skundus, esant reikalui priima gyventojus; savo kompetencijos ribose atlieka Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse numatytas Administracijos funkcijas; pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Administracijos direktoriaus pavedimus.
2021 metų veiklos ataskaita

Darbuotojai

Pareigos Vardas, pavardė Kab. Telefonas El. paštas  
Vedėjas

Remigijus Tamošiūnas

211 (8 383) 54766 remigijus.tamosiunas@moletai.lt Funkcijos, reikalavimai
Vedėjo pavaduotoja
(metrikacija)
Jūratė Pagalienė  126 (8 383) 40050 jurate.pagaliene@moletai.lt  
Vyresnioji specialistė
(metrikacija, gyvenamosios vietos deklaravimas)
Renata Žukauskienė  127 (8 383) 54750 renata.zukauskiene@moletai.lt Funkcijos, reikalavimai
Vyriausioji specialistė
(teisinės konsultacijos)
Virginija Žalienė 105 (8 383) 54781 virginija.zaliene@moletai.lt Funkcijos, reikalavimai
Vyresnysis specialistas Aleksas Strumila   (8 383) 54738 aleksas.strumila@moletai.lt Funkcijos, reikalavimai
Pirminės teisinės pagalbos teikimo administracinės paslaugos aprašas
 Dėl civilinės būklės aktų registravimo organizavimo karantino laikotarpiu

Santuokų registravimo grafikas

Skyriuje tuokiasi

 
Gyvenamosios vietos deklaravimo atmintinė

Administracinių paslaugų aprašai

 
 
 


Paskutinis atnaujinimas: 2022-04-19 08:28:08
Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra