title

Buhalterinės apskaitos skyrius

Vilniaus g. 44, 33140 Molėtai, el. paštas buhalterija@moletai.lt 

.
Funkcijos

     Tvarko savivaldybės administracijos ir jos struktūrinių padalinių (skyrių, tarnybų, seniūnijų) biudžetinių lėšų, prekinių ir materialinių vertybių bei pagrindinių priemonių apskaitą, fiksuoja buhalterijos dokumentuose lėšų judėjimo operacijas. Tvarko valstybės lėšų apskaitą, kontroliuoja jų panaudojimą. Tvarko savivaldybės gamtos, sveikatos, privatizavimo, butų privatizavimo, inžinierinės infrastruktūros fondų apskaitą bei kontroliuoja išlaidų sąmatų vykdymą. Skaičiuoja darbo užmokestį, atsiskaito su įstaigos darbuotojais, valstybine mokesčių inspekcija ir valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, fiziniais ir juridiniais asmenimis. Nustatyta tvarka apibendrina ir teikia duomenis kitoms valstybės institucijoms.

.
Darbuotojai
Pareigos Vardas, pavardė Kab. Telefonas El.paštas
Vedėja - vyr. buhalterė Ramunė
Vidžiūnienė
218 (8 383) 54747
8 687 59500
ramune.vidziuniene@moletai.lt
Vyresn.
specialistė
Gražina Gutauskienė 219 (8 383) 54748 grazina.gutauskiene@moletai.lt
Vedėjo - vyr. buhalterio pavaduotoja Neringa Tūbienė 219 (8 383) 54748

neringa.tubiene@moletai.lt

Buhalterė (mentorė)

Vaclova Voronienė

220 (8 383) 54795 vaclova.voroniene@moletai.lt
Buhalterė Stasė Valkauskienė 220 (8 383) 54795

stase.valkauskiene@moletai.lt

Finansinių ataskaitų rinkiniai

 Administracijos biudžeto vykdymo suvestinės

 
Teikiamos administracinės paslaugos
  • Ataskaitų iš vykdančių švietimo, kultūros ar sporto projektus priėmimas / Teikiama E Paslauga >>>
  • Žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimas arba neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimas ir/ar užskaitymas / Teikiama E Paslauga >>>


Paskutinis atnaujinimas: 2019-12-16 11:21:11