title

Bendruomeninės veiklos rėmimas

LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos koordinuojama priemone „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" siekiama skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą tenkinant socialinius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti gyventojų sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių socialinių poreikių tenkinimo. 

Molėtų rajono savivaldybės administracija yra parengusi Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" įgyvendinimo Molėtų rajono savivaldybėje aprašą , kuriame nustatyti prioritetai konkrečioms gyvenamosioms vietovėms (seniūnijoms), ir kasmet skelbia projektų atrankos konkursus. 

2019 m. seniūnijoms paskirstytos lėšos 

Kvietimas teikti paraiškas 2020 m. konkursui (iki gegužės 8 d.)

Bendruomeninės veiklos stiprinimas 2021 m. 

 Paskutinis atnaujinimas: 2021-07-16 10:50:49