title

Balandžio 15 dieną seniūnijose pradedamas pasėlių deklaravimas

 

Balandžio 15 seniūnijose pradedamos rinkti paraiškos (deklaracijos) paramai už plotus bei gyvulius. Paraiškos bus renkamos iki birželio 7 d. Vėluojančios paraiškos priimamos iki liepos 2 d., už kiekvieną pavėluotą darbo dieną tiesioginių išmokų už plotą sumą mažinant 1 proc.

Seniūnijoje pagal pareiškėjo valdos centro adresą, dirbančiam seniūnijos darbuotojui reikia pateikti:

  1. asmens tapatybės dokumentą;
  2. jei deklaruoja ne pats nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą;
  3. laisvos formos dokumentą su pabraižytais laukų plotais, laukų kraštinių ilgiais ir naudmenų pavadinimais;
  4. žemės valdymo teisės (nuosavybės, nuomos ir panaudos pagrindais) patvirtinimo dokumentus, kai pareiškėjas praėjusiais metais neteikė paraiškos arba kai pareiškėjas deklaruoja per praėjusius dvejus metus visiškai nedeklaruotus didesnius nei 2 ha  naudmenų plotus. Jei deklaruoti plotai valdomi kelių bendraturčių, pareiškėjas privalo pateikti rašytinius visų bendraturčių sutikimus.

Pareiškėjai nuo paraiškų teikimo pradžios iki einamųjų metų birželio 7 d. gali jungtis prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos https://paseliai.vic.lt per Elektroninių valdžios vartų portalą, pasirinkdamas vieną iš būdų, kuriuo gali patvirtinti savo tapatybę, ir pats užpildyti paraiškos elektroninę formą ir patvirtinti užpildytą paraišką.

Naudinga informacija. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymas 3D-959 ir 2019 m. balandžio 1 d. įsakymas 3D-188.Paskutinis atnaujinimas: 2019-04-11 10:03:15