title

Skyriuje tuokiasi

 Molėtų rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriuje tuokiasi

Data
Laikas
Vardas, pavardė
Gimimo data
Liepos 17 d.
13.30 val.
Alvydas Čiškauskas
Gabrielė Valeckaitė
1995-04-10
1996-01-22
Liepos 18 d.
13.30 val.
Edgaras Ralikauskas
Giedrė Rakauskaitė
1983-10-13
1992-06-07
Liepos 24 d.
 
 
13 val.
Tadas Mackonis
Agnė Kuveikaitė
1992-11-18
1994-11-26
14 val.
Petras Lisauskas
Rūta Bartkevičiūtė
1981-11-29
1985-09-06
15 val.
Martynas Zavtrikovas
Evelina Kolojanskaitė
1992-04-12
1995-08-23
Liepos 27 d.
 
11 val.
Jurijus Vorobjovas
Rima Marčiulionienė
1940-07-20
1958-01-28
14 val.
Osvaldas Vaitkūnas
Kamilė Eigelytė
1995-07-05
2002-02-27
Liepos 30 d.
14 val.
Elvis Valts Hincenbergs
Miglė Junevičiūtė
1995-08-08
1992-05-14
Liepos 31 d.
(santuoka pasirinktoje vietoje)
15 val.
Justas Vanagas
Evelina Dunovska
1985-01-31
1995-07-07

 Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymo 16 straipsnis numato, kad apie prašymą įregistruoti santuoką civilinės metrikacijos įstaiga skelbia viešai teisingumo ministro nustatyta tvarka. Vadovaujantis Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių, patvirtintų Teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1R-334 „Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir Civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo", 73 punktu, apie prašymą įregistruoti santuoką skelbiama viešai savivaldybės ar konsulinės įstaigos interneto svetainėje (prireikus - ir kitais civilinės metrikacijos įstaigos ar konsulinės įstaigos pasirinktais būdais) ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki santuokos registravimo dienos. Skelbime apie prašymą įregistruoti santuoką nurodomi norinčių susituokti asmenų vardai, pavardės, gimimo datos ir būsimos santuokos registravimo data ir valanda.

 Paskutinis atnaujinimas: 2020-07-09 08:33:27