title

Apie paramą Ukrainai - pirmajame koordinacinės grupės posėdyje

Kovo 1-ąją į pirmąjį pasitarimą savivaldybėje buvo susirinkusi  darbo grupė koordinuoti pagalbą Ukrainai Molėtų rajone. Pasitarime dalyvavo 15 grupės narių iš savivaldybės vadovybės ir administracijos padalinių, ūkininkų, žmonių su negalia sąjungų, „Carito", laikraščio „Vilnis", tiesiogiai ryšį su Ukrainos Romanovo savivaldybe palaikantis meras Saulius Jauneika, žiniomis iš Žitomiro apskrities dalinosi Lietuvos etnokosmologijos muziejaus direktorius Linas Šmigelskas.

Darbo grupės vadovė mero pavaduotoja Vaida Saugūnienė informavo, kad koordinavimo grupė dirbs trimis kryptimis:

  • humanitarinė pagalba Romanovo savivaldybės gyventojams;
  • Ukrainos karo pabėgėlių priėmimas, apgyvendinimas, socialinių ir kitų paslaugų teikimas;
  • Mūsų gyventojų informavimas apie situaciją ir civilinė sauga.

Į koordinacinę grupę visą parą galima kreiptis bendruoju telefonu  8 612 85001,  el. paštu paramaukrainai@moletai.lt

Paskirti 7 sričių koordinatoriai, į kuriuos galima kreiptis tiesiogiai.

Sritis

Koordinatoriai ir nariai

Sveikata Koordinatorė Miglė Bareikytė, tel. 8 665 56547
Socialinė pagalba Koordinatorė Genovaitė Gribauskienė, tel. 8 686 28849
Rita Pivorienė, Sigita Jucevičiūtė
Švietimas, psichologinė pagalba Koordinatorė Nijolė Kimbartienė, tel. 8 6873 4081
Savanoriai, humanitarinė pagalba Koordinatorė Vilma Mečiukonienė, tel. 8 698 38826
Aurelija Lukošienė, Vaida Saugūnienė
Komunikacija Koordinatorius Vladimiras Suchodumcevas, tel. 8 630 09209
Jolanta Valentinavičienė
Pabėgėlių apgyvendinimas Koordinatorius Steponas Šanteriovas, tel. 8 695 03063
Asta Tamošiūnienė
Civilinė sauga, logistika Koordinatorius Sigitas Žvinys, tel.  8 687 54890
Danius Židonis, Rimantas Šavelis

Vykstant karui prieš Ukrainą užpuolusią Rusiją, padėtis sudėtinga ne tik fronte, bet ir atokesniuose šios šalies miestuose, kurie yra bombarduojami, apšaudomi, gyventojai nuo antskrydžių priversti slėptis slėptuvėse,  trūksta maisto vaikams, būtiniausių prekių, medikamentų, tvarsliavos, savanoriškai einantiems ginti tėvynės kariams - kamufliažinės maskuojančios aprangos, termo drabužių, avalynės, žibintuvėlių.

Savivaldybei ruošiantis skirti 20 tūkst. eurų humanitarinei pagalbai Ukrainos Romanovo rajonui, formuojama pirmoji siunta, sudaryta sutartis su prekybininkais, dėl medikamentų tariamasi su vaistininkais, Atviro jaunimo centro savanoriai renka molėtiškių paramą.

Organizuojant renkamos paramos gabenimą, susiduriama su logistikos iššūkiais prie Lenkijos - Ukrainos sienos. Dedamos visos pastangos, derinama su įvairiomis institucijomis, kad parama pasiektų ukrainiečius.

Koordinacinė grupė pritaria visoms iniciatyvoms remti Ukrainą, skatina savanorystę, kartu kviečia savarankiškų paramos akcijų organizatorius derinti veiksmus, kad lengviau būtų įveiktos logistinės problemos pervežant paramos siuntas už laisvę kariaujančios šalies žmonėms.

Molėtiškiai, norintys finansiškai prisidėti prie paramos Ukrainos Žitomiro srities Romanovo savivaldybės žmonėms, gali tai padaryti pervesdami lėšų į specialią sąskaitą: LT874010045500010172. Pavedime nurodyti gavėją - Molėtų rajono savivaldybės administracija, paskirtis - Parama Ukrainai. 

  
  


Paskutinis atnaujinimas: 2022-03-02 10:44:08