title

Alantos sinagogai - didesnis Kultūros paveldo departamento dėmesys

 

Kovo 5-ąją Kultūros vertybių registre registruotas Alantos sinagogos pastato individualus apsaugos reglamentas ir jo tvirtinimo aktas. Reglamente įvertinta objekto būklė (patenkinamai), patvirtintos priežiūros, naudojimo ir tvarkybos sąlygos. Pagal reglamentą valdytojui privalu prižiūrėti kultūros paveldo objektą ir teritoriją, išsaugoti gerą fizinę ir vertingųjų savybių būklę, laiku šalinti atsiradusius defektus ir apsaugoti pastatą nuo neigiamo aplinkos poveikio. Kultūros paveldo objekte ir jo teritorijoje draudžiama naudoti pavojingas medžiagas ir įrengimus, galinčius paveikti pastato konstrukcijas, turi būti sudarytos sąlygos pastatą eksponuoti, kartu galimi visi pritaikymo dabarties poreikiams darbai išsaugant vertingąsias savybes. Svarbius planavimo, projektavimo, tvarkymo darbus būtina derinti su Kultūros paveldo departamentu. (Išsamiai - REGLAMENTAS)

 

Alantos sinagoga - viena iš vos kelių dešimčių medinių sinagogų, išlikusių Europoje. Ją miestelyje galima pamatyti kelio Alanta-Molėtai dešinėje, už pašiūrių, sandėlių ir medžių, toliau nuo Ukmergės gatvės. Priskiriama romantizmo periodui, pastatyta XIX a. antroje pusėje, po to, kai Alantos miestelyje įsikūrė žydai ir Alantos dvaro savininkas V. Pac-Pomarnackis miesteliui išrūpino teisę rengti turgus. Iki Antrojo Pasaulinio karo naudota pagal paskirtį, vėliau, nelikus miestelyje žydų, naudota kaip grūdų sandėlis. Grąžinta Lietuvos žydų bendruomenei atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Nuo 2015 metų Alantos sinagoga yra valstybės saugomas kultūros paveldo objektas. Paskutinis atnaujinimas: 2019-04-08 08:27:47