title

Alantos ir Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazijų ateitis teikia vilčių

Savivaldybės taryba gegužės 27 dienos posėdyje svarstys sprendimo projektą, kuriuo nustatomi bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute kriterijai. Jis parengtas, vadovaujantis Vyriausybės nutarimų dėl mokyklų tinklo taisyklių ir mokymo lėšų paskaičiavimo nuostatomis.  Viena iš šių dokumentų normų įtvirtina, kad 11 - 12 ( III - IV) klasėse turi būti ne mažiau kaip po 12 mokinių. Pagal šių metų duomenis tokio mokinių skaičiaus nuo šių metų rugsėjo neturėtų Alantos ir Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazijų 11 klasės. Meras S. Jauneika ir Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjo pavaduotojas V. Kralikevičius Tarybos sprendimo projektą aptarė su Alantos ir Giedraičių gimnazijų bendruomenėmis. Jų atstovai pateikė savo argumentus, kodėl būtina kitais mokslo metais formuoti 11 klases.

Meras S. Jauneika su komanda, išanalizavęs papildomą informaciją ir įvertinęs mokyklų bendruomenių atstovų poziciją, pastebi: „Alantos ir Giedraičių kraštuose akivaizdžiai matomas jaunų šeimų kūrimasis, vaikų skaičiaus padidėjimas vaikų darželių grupėse leidžia tikėti šių gimnazijų perspektyva, todėl Savivaldybės tarybai siūlysiu, kad būtų šiose mokyklose formuojamos ir 11 klasės. Tikiu, kad Tarybos nariai parems šią pataisą, nes tokia mūsų pozicija visiškai atitinka ir savivaldybės politikos kryptį, skatinančią žmones grįžti ir kurtis Molėtų krašte".  2016 - 2020 metais į šiuos kraštus gyventi atvyko apie 60 šeimų.

Kartu meras neabejoja, kad 11 klasių neformavimas paskatintų ir vaikų skaičiaus mažėjimą kitose klasėse, t. y. nemažus finansinius praradimus. Preliminarūs skaičiai rodo, kad dėl tokio sprendimo vaikų skaičius šiose mokyklose sumažėtų nuo 18 iki 26 procentų.

Meras neabejoja ir tuo, kad mūsų mokyklos pačios stengsis ir sieks, kad visų to krašto šeimų vaikai rinktųsi mokytis jose.Paskutinis atnaujinimas: 2021-05-24 14:13:35