title

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 7
Posėdžio pavadinimas 7-tasis 2016 m. Molėtų rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2016-08-25 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 n. vasario 19 d. sprendimo Nr.B1-27 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo"pakeitimo (Nr. B68-167) 26_2-2016-m-biudzeto-pati...
26_projekto-lyginamasis-v...
26_aiskinamasis-rastas-de...
Genė Kulbienė

Priimtas
2 Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto vykdymo ataskaitos ir konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio tvirtinimo (Nr. B68-168) 26_2015m-biudzeto-vykdymo...
26_2015-m-konsoliduotos-a...
26_forma-nr.-1-sav.pdf
26_formos-nr.-2-sav.pdf
26_biudzeto-vykdymo-aiski...
26_finansiniu-ataskaitu-r...
26_aiskinamasis-rastas-de...
Genė Kulbienė

Priimtas
3 Sprendimas dėl Molėtų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2015m. veiklos ataskaitos (Nr. B68-169) 6_2015m-veiklos-ataskaita...
6_sprendimas-del-ataskait...
Elena Putnienė

Priimtas
4 Dėl pritarimo dalyvauti Lietuvos Švento Jokūbo kelio savivaldybių asociacijoje (Nr. B68-170) 129_aiskinamasis-rastas-d...
129_kvietimas_merui_sv.jo...
129_sprendimas_-del-prita...
Mindaugas Kildišius

Priimtas
5 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. B1-257 "Dėl Molėtų krašto muziejaus nuostatų patvirtinimo" pakeitimo (Nr. B68-171) 31_del-sprendimo-pakeitim...
31_ar-del-sprendimo-pakei...
Gintautas Matkevičius

Priimtas
6 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. B1-62 "Dėl priėmimo laiko į bendrojo ugdymo mokyklas, klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse 2016-2017 mokslo metams nustatymo " pakeitimo (2) (Nr. B68-172) 32_sprendimo-del-klasiu-s...
32_aiskinamasis-rastas-de...
32_lyginamasis-del-klasiu...
Arvydas Jurkšaitis

Priimtas
7 Dėl būsto, esančio Molėtų m., Melioratorių g. 5-12, nuomos rinkos kaina (Nr. B68-173) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-nuomos-...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
8 Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. T5-35, sudarytos 2011 m. rugsėjo 1 d., atnaujinimo (Nr. B68-174) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-nuomos-...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
9 Dėl valstybės turto nurašymo ir likvidavimo (Nr. B68-175) 54_sprendimo-priedas-del-...
54_sprendimas-del-valstyb...
54_aiskinamasis-rastas-de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
10 Dėl negyvenamųjų pastatų ir patalpų nuomos sutarčių nutraukimo (Nr. B68-176) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-nuomos-...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
11 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį labdaros ir paramos fondui „Nugalėtojų akademija“ (Nr. B68-177) 54_priedai-prie-sprendimo...
54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-turto-p...
54_priedai-prie-sprendimo...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
12 Dėl savivaldybės turto išnuomojimo ne konkurso būdu uždarajai akcinei bendrovei „Invitro diagnostika“ (Nr. B68-178) 54_sprendimas-del-savival...
54_aiskinamasis-rastas-de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
13 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 22 d. sprendimo Nr. B1- 81 „Dėl pritarimo pasirašyti papildomą susitarimą Nr. 1 prie 2014 m. spalio 7 d. dovanojimo sutarties Nr. A14-348, sudarytos tarp Vaidoto Žuko ir Molėtų rajono savivaldybės“ pakeitimo (Nr. B68-179) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-susitar...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
14 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. B1-142 „Dėl savivaldybės turto įgijimo ir perdavimo Molėtų krašto muziejui“ pakeitimo (Nr. B68-180) 54_sprendimas-del-sprendi...
54_aiskinamasis-rastas-de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
15 Dėl Molėtų r. Balninkų pagrindinės mokyklos patikėjimo teise valdomo savivaldybės turto perdavimo (Nr. B68-181) 54_aiskinamasis-rastas-de...
54_sprendimas-del-balnink...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
16 Dėl projekto finansavimo įsipareigojimo (Nr. B68-182) 51_sprendimas-del-viesojo...
51_aiskinamasis-rastas-de...
Marius Jakubauskas

Priimtas
17 Dėl pritarimo projekto „Molėtų miesto laisvalaikio ir pramogų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Labanoro g. 1b, Molėtai“ įgyvendinimui pagal 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ (Nr. B68-183) 51_aiskinamasis-rastas-de...
51_sprendimas-del-vasaros...
Marius Jakubauskas

Priimtas
18 Dėl pritarimo projektų įgyvendinimui pagal 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ (Nr. B68-184) 51_aiskinamasis-rastas-de...
51_sprendimas-del-miestu-...
Marius Jakubauskas

Priimtas
19 Dėl pritarimo projekto „Atgailos kanauninkų vienuolyno ansamblio (u.k. 987) vienuolyno namo (u.k. 25029) Videniškių k. kapitalinis remontas ir pritaikymas Videniškių vienuolyno amatų centro ir bendruomenės poreikiams“ įgyvendinimui pagal 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ (Nr. B68-185) 51_aiskinamasis-rastas-de...
51_sprendimas-del-kulturo...
Marius Jakubauskas

Priimtas
20 Dėl pritarimo projektų įgyvendinimui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 - 2020 metų programos priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse” (Nr. B68-186) 51_aiskinamasis-rastas-de...
51_sprendimas-del-kaimu-a...
Marius Jakubauskas

Priimtas
21 Dėl pritarimo projekto „Bešeimininkių apleistų, kraštovaizdį darkančių statinių likvidavimas Molėtų rajono savivaldybėje” įgyvendinimui pagal 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ (Nr. B68-192) 51_aiskinamasis-rastas-de...
51_sprendimas-del-beseimi...
Marius Jakubauskas

Priimtas
22 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. B1-7 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės mokinio krepšelio lėšų paskirstymo, naudojimo ir perskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. B68-188) 32_sprendimas-del-mokinio...
32_aiskinamasis-del-mokin...
32_lyginamasis-del-mokini...
Arvydas Jurkšaitis

Priimtas
23 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 sprendimo Nr. B1-33 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2016 m. aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių patvirtinimo" pakeitimo (Nr. B68-189) 71_aiskinamasis-rastas-de...
71_moletu-rajono-savivald...
71_lyginamasis-2.docx
Inga Žemaitytė

Priimtas
24 Dėl darbo sutarties nutraukimo su Dubingių pagrindinės mokyklos direktore Danguole Telksniene (Nr. B68-190) 7_sprendimas-del-d.-telks...
7_aiskinamasis-rastas-del...
Irena Sabaliauskienė

Priimtas
25 Dėl Molėtų rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir komisijos nuostatų patvirtinimo (Nr. B68-191) 35_komisijos-nuostatai.do...
35_aiskinamas-rastas-del-...
35_sprendimas-del-komisij...
Genovaitė Gribauskienė

Priimtas
26 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. B1-105 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo “ pakeitimo (Nr. B68-187) 44_moletu-rajono-savivald...
44_2015_04_30_b1-105_prie...
44_aiskinamasis-rastas-de...
Rimantas Šavelis

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška