title

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 9
Posėdžio pavadinimas 6-asis 2019-2023 metų kadencijos Molėtų rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2019-10-31 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl pritarimo Molėtų rajono savivaldybės 2018-2020 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2018 m. ataskaitai (Nr. B68-226) 142_sprendimas-del-ataska...
142_aiskinamasis-del-svp-...
142_priedas-del-svp-atask...
Vaida Miltenienė
Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

Priimtas
2 Dėl Molėtų rajono garbės piliečio vardo, padėkos ženklo, padėkos rašto ir nominacijos „Metų šviesulys“ teikimo nuostatų patvirtinimo (Nr. B68-227) 63_sprendimo-del-apdovano...
63_sprendimo-del-apdovano...
63_priedas-garbes-pilieci...
63_priedas-padekos-zenklo...
63_priedas-padekos-rasto-...
63_priedas-metu-sviesulio...
Vladimiras Suchodumcevas

Priimtas
3 Dėl Molėtų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių kelių ir kelio statinių projektavimo, tiesimo, statybos, rekonstravimo ir (ar) taisymo (remonto), kai dalis išlaidų yra padengiama privačiomis fizinių ir (ar) juridinių asmenų lėšomis, tvarkos aprašas patvirtinimo (Nr. B68-228) 44_aiskinamasis-rastas.do...
44_tarybos-sprendimas-del...
44_sprendimo-priedas-tvar...
Rimantas Šavelis

Priimtas
4 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 16 d. sprendimo Nr. B1-106 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo 2019 metais objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-229) 47_aiskinamasis-rastas.-t...
47_sprendimo-projektas-de...
47_2019_10_31_objektu-sar...
Sigitas Vazgilevičius

Priimtas
5 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 26 d. sprendimo Nr. B1-163 „Dėl Molėtų kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo (Nr. B68-230) 31_ts-del-sprendimo-del-k...
31_ar-del-kc-paslaugu-kai...
Gintautas Matkevičius

Priimtas
6 Dėl Molėtų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo (Nr. B68-231) 31_ts-del-sjrt-sudarymo.d...
31_ar-del-sjrt-sudarymo.d...
Gintautas Matkevičius

Priimtas
7 Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifo ir mažiausios vienkartinio bilieto kainos nustatymo (Nr. B68-232) 54_sprendimas_del-tarifu-...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
8 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai „Plačiajuostis internetas” (Nr. B68-233) 54_sprendimas_-del-turto-...
54_aiskinamasis-rastas_-d...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
9 Dėl Molėtų rajono verslo tarybos nuostatų patvirtinimo (Nr. B68-234) 149_sprendimas-del-verslo...
149_aiskinamasis-del-vers...
149_priedas-del-verslo-ta...
Vakaris Atkočiūnas

Priimtas
10 Dėl Paežerio gatvės pavadinimo suteikimo Molėtų rajono Giedraičių seniūnijos Žvangučių I kaimo teritorijoje (Nr. B68-235) 82_2.-direktoriaus-teikim...
82_2.-sprendimas-del-zvan...
82_zvanguciu-i-k.-paezeri...
Lina Spranginienė

Priimtas
11 Dėl Akmenų ir Daubos gatvių, esančių Molėtų miesto teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. B68-236) 82_2.-direktoriaus-teikim...
82_2.-sprendimas-del-mole...
82_moletu-m.-akmenu-ir-da...
Lina Spranginienė

Priimtas
12 Dėl Ąžuolyno ir Kaštonų gatvių, esančių Molėtų rajono Dubingių seniūnijos Dubingių miestelio teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. B68-237) 82_2.-direktoriaus-teikim...
82_2.-sprendimas-del-dubi...
82_dubingiu-mstl.-azuolyn...
Lina Spranginienė

Priimtas
13 Dėl Ateities ir Dvaro gatvių, esančių Molėtų rajono Dubingių seniūnijos Ciūniškių kaimo teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. B68-238) 82_2.-direktoriaus-teikim...
82_2.-sprendimas-del-ciun...
82_ciuniskiu-k.-ateities-...
Lina Spranginienė

Priimtas
14 Dėl Molėtų rajono savivaldybės parduodamų būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo (Nr. B68-239) 55_del-parduodamu-bustu-s...
55_aiskinamasis-rastas-sp...
55_savivaldybes-parduodam...
Danutė Kavaliūnienė

Priimtas
15 Dėl valstybės turto nurašymo ir likvidavimo (Nr. B68-240) 54_sprendimas_del-valstyb...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
16 Dėl garantijos UAB "Molėtų vanduo" suteikimo (Nr. B68-241) 147_sprendimas-del-garant...
147_aiskinamasis-rastas-2...
147_isvada-tarybai-del-ua...
Rūta Maigienė

Priimtas
17 Dėl Molėtų rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Molėtų rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo (Nr. B68-242) 55_del-bustu-sarasu-patvi...
55_aiskinamasis-rastas-de...
55_savivaldybes-bustu-fon...
55_socialiniu-bustu-saras...
Danutė Kavaliūnienė

Priimtas
18 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Molėtų švara“ (Nr. B68-243) 54_sprendimas_del-turto-p...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
19 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. B1-13 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-244) 54_sprendimas_del-2019-01...
54_aiskinamasis-rastas_de...
54_projekto-lyginamasis-v...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
20 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. B1-241 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros 2015 – 2020 metais programos tvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-245) 54_sprendimas_del-2015-10...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
21 Dėl Molėtų rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-246) 55_del-bustu-kompensaciju...
55_aiskinamasis-del-bustu...
55_tvarkos-aprasas-busto-...
Danutė Kavaliūnienė

Priimtas
22 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto įsigijimo savikainos padidinimo (Nr. B68-247) 54_sprendimas_del-vertes-...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
23 Dėl sprendimo pirkti nekilnojamąjį turtą Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn patvirtinimo (Nr. B68-248) 54_admin.-rastas_teikimas...
54_sprendimas_-del-nekiln...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
24 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto išnuomojimo viešojo konkurso būdu (Nr. B68-249) 54_sprendimas_del-nuomos....
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
25 Dėl pritarimo projekto „Vietinės reikšmės kelio Ču-13 Gulbinė – Šeštokiškės dalies kapitalinis remontas“ įgyvendinimui“ (Nr. B68-250) sprendimas-del-kemetiskiu...
aisk.-rastas-del-kemetisk...
Vaida Miltenienė
Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

Priimtas
26 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 14 d. sprendimo Nr. B1-157 „Dėl stojimo ir atstovo delegavimo į žuvininkystės regiono vietos veiklos grupę“ pakeitimo (Nr. B68-252) 142_sprendimas-del-zrvvg-...
142_aiskinamasis-del-dele...
142_rastas-moletu-raj.sav...
Vaida Miltenienė
Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

Priimtas
27 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos nario delegavimo į Panevėžio teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą ir įgaliojimų" (Nr. B68-253) 169_sprendimas_del-tlk_st...
169_aiskinamasis_rastas_s...
Ugnė Balčiūnė

Priimtas
28 "Dėl atstovo delegavimo į Panevėžio teritorinės ligonių kasos taikinimo komisiją ir įgaliojimų jam suteikimo" (Nr. B68-254) 169_sprendimo-projektas_t...
169_aiskinimasis_rastas_t...
Ugnė Balčiūnė

Priimtas
29 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. B1-64 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2019 m. valstybės lėšomis finansuojamų prioritetinių melioracijos darbų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-255) 44_sprendimo-priedas-meli...
44_aiskinamasis-rastas_de...
44_tarybos-sp.-projektas....
Rimantas Šavelis

Priimtas
30 Dėl Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijos nuostatų patvirtinimo (išbrauktas iš darbotvarkės) (Nr. B68-251) 33_giedraiciu-2019-m.-nuo...
33_sprendimas_del-nuostat...
33_aiskinamasis-rastas_de...
Vytautas Kralikevičius

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška