title

2021 metų rajono kelių priežiūros programai - per 1 milijoną eurų

Šiandien Molėtų rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos finansavimo sutarties reikalavimais, patvirtino rajono kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių  tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo 2021 metais objektų sąrašą ir paskirstė šiems darbams 1097,3 tūkst. eurų.

Programa parengta atsižvelgus į rajono seniūnijų seniūnų prašymus, rajono gyventojų pageidavimus, įvertinus kelių ir gatvių būklę. Rajono seniūnijoms yra skiriama apie 63 proc., Molėtų miestui - apie 37 proc. kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų. Seniūnijų  vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių  priežiūrai (kelių priežiūra žiemą, profiliavimas greideriu, asfaltuotų dangų priežiūra, žvyro dangų priežiūra) skirtos lėšos paskirstomos pagal Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo tvarkos apraše nurodytus principus: 50 proc. lėšų skiriama pagal seniūnijoje gyvenančių nuolatinių gyventojų skaičių; 50 proc. - pagal seniūnijai priklausančių kelių ir gatvių ilgį.

Programoje numatyta atnaujinti Girsteitiškio Ežero gatvės, Joniškio Aušros gatvės asfalto dangas. Bus tęsiama Alantos miestelio Turgaus aikštės ir Bažnyčios gatvės rekonstrukcija. Molėtų mieste planuojama pabaigti Darbo gatvės rekonstrukciją, įrengti įvažiavimą prie Vyturio gatvės. Programoje įrašytas ir dalyvavimas Molėtūno gatvės rekonstrukcijos projekte, tačiau šių darbų įgyvendinimas priklausys nuo Lietuvos automobilių kelių direkcijos skelbiamo darbų konkurso rezultatų.

Einamiesiems kelių priežiūros darbams, eismo saugumo priemonėms, naujų projektų rengimui ir gatvių inventorizacijai numatyta 457, 3 tūkst. eurų.Paskutinis atnaujinimas: 2021-03-25 12:06:47