title

2019 metų rugpjūtį-spalį remontuojami melioracijos grioviai Suginčių seniūnijoje

Žiuko įmonė informuoja, kad  objekte „Molėtų rajono Suginčių seniūnijos  Suginčių k.v. griovių sistemos  S  griovių remontas" esančiame Molėtų rajone, Suginčių sen., Suginčių kaime, bus vykdomi griovių remonto darbai.

Darbų pradžia 2019 m. rugpjūčio 12 d., pabaiga spalio 30 d.

Darbai vykdomi pagal grafiką ir projekto planus.

Žemės sklypų naudotojai gali susisiekti su Žiuko įmonės    atstovu  Vilniaus g. 103, Molėtai, tel. 8 61521382, el. p. ziuko.imone@gmail.com