title

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 2
Posėdžio pavadinimas 2-asis 2020 metų Molėtų rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2020-02-26 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo (Nr. B68-40) 147_sprendimas-del-2020-m...
147_biudzeto-sprendimo-pr...
147_biudzeto-sprendimo-pr...
147_biudzeto-sprendimo-pr...
147_biudzeto-sprendimo-pr...
147_biudzeto-sprendimo-pr...
147_biudzeto-sprendimo-pr...
147_biudzeto-sprendimo-pr...
147_sprendimo-del-biudzet...
147_teises-aktu-projektu-...
Rūta Maigienė

Priimtas
2 Dėl pritarimo Molėtų rajono savivaldybės kultūros įstaigų veiklos 2019 m. ataskaitoms (Nr. B68-41) 31_ts-del-pritarimo-kultu...
31_viesosios-bibliotekos-...
31_moletu-kulturos-centro...
31_moletu-krasto-muziejau...
31_ar-del-pritarimo-atask...
Gintautas Matkevičius

Priimtas
3 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos programos patvirtinimo (Nr. B68-42) 6_kk-programos-projektas-...
6_03_aiskinamasis-del-kk-...
6_kontroles-komiteto-veik...
Elena Putnienė

Priimtas
4 Dėl Molėtų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 m. priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo (Nr. B68-43) 44_ataskaita-uz-2019-m..d...
44_tarybos-sprendimas-del...
44_aiskinamasis-rastas-de...
Rimantas Šavelis

Priimtas
5 Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2020 m. aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių patvirtinimo (Nr. B68-44) 44_saarp-priemones-2020-m...
44_aiskinamasis-rastas-de...
44_tarybos-sprendimas-del...
Rimantas Šavelis

Priimtas
6 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2019-07-25 sprendimo Nr. B1-157 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės viešųjų vietų prekiauti ir teikti paslaugas nustatymo“ pakeitimo (Nr. B68-45) 54_sprendimas_del-sprendi...
54_aiskinamasis-rastas_de...
54_sprendimo-nr.-b1-157-l...
54_mvt-siulomi-viesuju-vi...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
7 Dėl Molėtų rajono savivaldybės kultūrinės veiklos strateginių krypčių nustatymo ir Molėtų rajono savivaldybės metinio kultūrinės veiklos plano rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-46) 31_ts-del-kulturiniu-kryp...
31_priedas.-aprasas.docx
31_ar-del-kulturos-krypci...
Gintautas Matkevičius

Priimtas
8 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. B1-268 "Dėl atlyginimo dydžio už teikiamą neformalųjį švietimą nustatymo" pakeitimo (Nr. B68-47) 32_sprendimas-del-2011_12...
32_aiskinamasis-del-2011_...
32_lyginamasis-2011-12-22...
Arvydas Jurkšaitis

Priimtas
9 Dėl Molėtų rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2020 metais veiksmų plano patvirtinimo ir jo įgyvendinimo koordinatoriaus paskyrimo (Nr. B68-48) 32_sprendimas-del-suaugus...
32_aiskinamasis-rastas-de...
32_suaugusiuju-svietimo-v...
Arvydas Jurkšaitis

Priimtas
10 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. B1-261 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. B68-49) 32_sprendimas-del-neforma...
32_aiskinamasis-del-nefom...
32_lyginamasis-neformalio...
Arvydas Jurkšaitis

Priimtas
11 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. B1-230 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės mokinių priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Molėtų rajono savivaldybės taryba, tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. B68-50) 32_sprendimas-del-mokiniu...
32_aiskinamasis-rastas-de...
Arvydas Jurkšaitis

Priimtas
12 Dėl Molėtų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų teikiamų atlygintinų paslaugų kainoraščio patvirtinimo (atidėtas) (Nr. B68-74) 32_sprendimas-del-atlygin...
32_sprendimo-del-atlygint...
32_antikorupcinis-vertini...
32_aiskinamasis-del-atlyg...
Arvydas Jurkšaitis

Nepriimtas
13 Dėl Molėtų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2019 metų ataskaitos ir Molėtų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2018 metų ataskaitos patvirtinimo (Nr. B68-51) 169_ataskaitos_tarybai_ga...
169_aiskinamasis-rastas_a...
169_ataskaita_remimo_spec...
169_moletai1_2018_hi_fina...
Ugnė Balčiūnė

Priimtas
14 Dėl Molėtų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 2020 m. specialiosios programos patvirtinimo (Nr. B68-52) 169_remimo_spec_20200217_...
169_aiskinamasis-rastas_v...
Ugnė Balčiūnė

Priimtas
15 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 13 d. sprendimo Nr. B1-130 Dėl Molėtų rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo, pirmininko paskyrimo ir nuostatų patvirtinimo pakeitimo (Nr. B68-53) 169_moletu-rajono-savival...
169_aiskinamasis-del_komi...
Ugnė Balčiūnė

Priimtas
16 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. B1-123 „Dėl viešosios įstaigos Molėtų ligoninės valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. B68-54) 169_ligonines_pareigybes_...
169_aiskinamasis-rastas_d...
Ugnė Balčiūnė

Priimtas
17 Dėl viešosios įstaigos Molėtų ligoninės teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo (Nr. B68-55) 169_169tarybailigoninesmo...
169_aiskinamasis-rastas_m...
169_169mokamu-paslaugu-sa...
169_teises-aktu-projektu-...
Ugnė Balčiūnė

Priimtas
18 Dėl Molėtų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. B68-56) 7_sprendimas-del-apmokeji...
7_apmokejimo-tvarkos-apra...
7__aiskinamasis-rastas-de...
Irena Sabaliauskienė

Priimtas
19 Dėl atstovų išrinkimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą (Nr. B68-57) 7_sprendimas-del-lsa.docx
7_aiskinamasis-rastas-del...
Irena Sabaliauskienė

Priimtas
20 Dėl Molėtų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo (Nr. B68-58) 19_del-nt-nurasymo_suginc...
19_sprendimo-priedas_sugi...
19_ar_nt-nurasymas_suginc...
Lilija Krivičienė

Priimtas
21 Dėl Molėtų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo (Nr. B68-59) 19_del-nt-nurasymo_arnion...
19_sprendimo-priedas_arni...
19_ar_nt-nurasymas_arnion...
Lilija Krivičienė

Priimtas
22 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą patikėjimo teise (Nr. B68-60) 54_sprendimas_del-valstyb...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
23 Dėl rinkos pataisos koeficiento, taikomo Molėtų rajono savivaldybės būsto (išskyrus socialinį būstą) nuomos mokesčiui apskaičiuoti, nustatymo (Nr. B68-61) 55_del-irinkos-pataisos-k...
55_aiskinamasis-rastas-de...
Danutė Kavaliūnienė

Priimtas
24 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. B1-153 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės finansinės paskatos jaunoms šeimoms pirmajam būstui įsigyti teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-62) 54_sprendimas_del-sprendi...
54_aiskinamasis-rastas_de...
54_finansines-paskatos-ja...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
25 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. B68-63) 54_sprendimas_del-sutikim...
54_aiskinamasis-rastas_de...
Aldona Rusteikienė

Priimtas
26 Dėl žemės sklypo pirkimo savivaldybės nuosavybėn (atidėtas) (Nr. B68-64) 54_sprendimas_del-zemes-s...
54_aiskinamasis-rastas_de...
54_2020_02_19_b6-157.docx
Aldona Rusteikienė

Nepriimtas
27 Dėl sutikimo pratęsti G.J. išlaikymą Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namuose (Nr. B68-65) 35_sprendimo-projektas-de...
35_aiskinamasis-rastas-de...
Genovaitė Gribauskienė

Priimtas
28 Dėl vietinės rinkliavos už išorinę reklamą sumažinimo UAB "Strenko B.V." (išbrauktas iš darbotvarkės) (Nr. B68-66) 82_sprendimas-del-uab-str...
82_aiskinamasis-rastas-de...
Lina Spranginienė

Nepriimtas
29 Dėl Girsteitiškio gatvės, esančios Molėtų rajono Alantos seniūnijos Šunakojų kaimo teritorijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. B68-67) 82_2.-direktoriaus-teikim...
82_2.-sprendimas-del-suna...
82_sunakoju-k.-girsteitis...
Lina Spranginienė

Priimtas
30 Dėl prašymo perduoti patikėjimo teise valstybinį žemės sklypą (Nr. B68-68) 20_kijeliu-k.-sprendimo-p...
20_kijeliu-k.-aiskinamasi...
20_kijeliu-k.-zemes-sklyp...
Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius

Priimtas
31 Dėl pritarimo projekto „Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Molėtų mieste. II etapas“ įgyvendinimui (Nr. B68-69) 142_sprendimas-del-nuotek...
142_aiskinamsis-del-nuote...
Vaida Miltenienė
Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

Priimtas
32 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 13 d. sprendimo Nr. B1-134 „Dėl atstovų delegavimo į Molėtų rajono vietos veiklos grupės „Molėtų aitvarai“ valdybą“ pakeitimo (Nr. B68-70) 142_sprendimas-del-miesto...
142_aiskinamasis-del-dele...
142_82020-01-21-13-27-44-...
Vaida Miltenienė
Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

Priimtas
33 Dėl 2019 m. birželio 13 d. Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. B1-128 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. B68-71) 53_antikorupcijos-komisij...
53_aiskinamasis-rastas-ko...
Virginija Žalienė

Priimtas
34 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. B1-58 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. B68-72) 35_del-moletu-rajono-savi...
35_aiskinamasis-rastas-pi...
Genovaitė Gribauskienė

Priimtas
35 Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2020 metų valstybės lėšomis finansuojamų prioritetinių melioracijos darbų sąrašo patvirtinimo (Nr. B68-73) 70_sprendimas_del-meliora...
70_aiskinamasis-rastas_de...
70_melioracijos-darbu-sar...
Gintautas Žiukas

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška