title

B78_39 Užsienio ištuokos apskaita

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADAMINISTRACIJA

UŽSIENIO VALSTYBĖJE ĮREGISTRUOTOS IŠTUOKOS ĮTRAUKIMO Į APSKAITĄ ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

2012- 10-12   Nr.B78-39

Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos pavadinimas Užsienio valstybėje įregistruotos ištuokos įtraukimas į apskaitą
2. Administracinės paslaugos apibūdinimas Ši paslauga apima santuokos nutraukimo įrašo surašymą, ištuokos liudijimo išrašymą. Lietuvos Respublikos piliečiai po1990 m. kovo 11 d. užsienio valstybių institucijoje nutraukę santuoką privalo santuokos nutraukimą įtraukti į apskaitą savo gyvenamosios vietos civilinės metrikacijos įstaigoje. Jeigu Lietuvos Respublikos piliečiai neturi gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje, santuokos nutraukimas įtraukiamas į apskaitą paskutinės jų gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje civilinės metrikacijos įstaigoje arba Vilniaus miesto civilinės metrikacijos įstaigoje
3. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą 1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864
2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 2008-02-01 Nr. X-1444
3. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas, 2000-01-11 Nr. VIII-1524
4. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07 Nr. I-533
5. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas, 1995-12-05 Nr. I-1115
6. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. 1R-294 ,Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 ,Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 ,Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
4. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo 1. Prašymas
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
5. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) 1. Užsienio valstybės institucijos išduotas ištuokos liudijimas arba teismo sprendimas dėl santuokos nutraukimo. Šis dokumentas turi būti legalizuotas ar patvirtintas pažyma (APOSTILLE), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip ir išversti į lietuvių kalbą.
2. Mokamasis pavedimas arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta valstybės rinkliava.
6. Administracinės paslaugos teikėjas Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Jūratė Pagalienė, el. paštas j.pagaliene@moletai.lt
7. Administracinės paslaugos vadovas Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Jūratė Pagalienė, el. paštas j.pagaliene@moletai.lt
8. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 1 d.
9. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) 21 Lt (6,08 EUR).
Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos
Sąskaitos Nr.: LT247300010112394300
Įmokos kodas: 52862
10. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymas (pridedamas)
11. Paslaugos teikimo schema


Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra