title

B78_98 Statybą leidžiančių dokumentų perregistravimas

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Statybą leidžiančių dokumentų perregistravimo 

 administracinės paslaugos aprašymas

2014-09-18 Nr. B78-98

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Statybą leidžiančių dokumentų perregistravimas

2.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Prašymas perregistruoti statybą leidžiantį dokumentą gali būti teikiamas tiesiogiai ar pasinaudojant Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba” (www.planuojustatyti.lt), užpildant atitinkamus laukus, nurodytose vietose ir pridedant privalomus pateikti dokumentus. Perregistruojami tik galiojantys statybą leidžiantys dokumentai. Taip pat perregistruojami statybą leidžiantys dokumentai subjektui pakeitus pavadinimą (reorganizavimo atveju) – subjekto nauju pavadinimu. Ūkininkų sodybos statinių statybą leidžiantys dokumentai perregistruojami tik asmenų, turinčių ūkininko pažymėjimą, vardu.

3.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2010, Nr. 84-4401);

STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ (Žin., 2010, Nr.116-5944; 2011, Nr.61-2915, Nr.124-5893; 2012, Nr. 96-4934).

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Statybą leidžiančiam dokumentui perregistruoti pateikiami dokumentai:
1.prašymas (nustatytos formos);

2. statybą leidžiantis dokumentas ar jo teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta kopija, jei šis dokumentas nebuvo įregistruotas IS „Infostatyba“


3. ūkininko pažymėjimo kopija (statant žemės ūkio paskirties žemėje);
4. žemės sklypo nuosavybės dokumentų kopija(-os);

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Per nustatytą tikrinimo terminą projektą tikrinančių asmenų atsakymai apie pritarimą ar nepritarimą (motyvuotą su nustatytais reikalavimų pažeidimais) statinio projektui.

6.

Administracinės paslaugos teikėjas

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė Jūratė Tamulienė, tel. (8 383) 54 788, el.paštas jurate.tamuliene@moletai.lt

7.

Administracinės paslaugos vadovas

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas – vyr. architektas Gediminas Putvinskas tel. 8383 54757, el. paštas g.putvinskas@moletai.lt;

8.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

10 darbo dienų;

9.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Vadovaujantis 2000-12-15 LietuvosRespublikos nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ už statinį perregistravimą naujo statytojo vardu – 28 EUR.

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmokos kodas: 53062

Kodas:7300
Sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300
Bankas: Swedbank AB

10.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma nustatyta statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 8 priede. Prašyme nurodomi duomenys apie statytoją, projektuotoją, statinio projektą, statybos vietą, statinius ir statybos rūšis.
Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra