title

B78_91 Informacijos apie statinių priežiūrą pateikimas

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Informacijos apie statinių naudojimo priežiūrą pateikimo

 administracinės paslaugos aprašymas

2014-09-10 Nr. B78-91

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Informacijos apie statinių naudojimo priežiūrą pateikimas

2.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Statinio naudojimo priežiūra – viešojo administravimo subjekto atliekama kontrolė, kurios tikslas – nustatyti, ar statinio techninė priežiūra atitinka įstatymų bei kitų teisės aktų, taip pat normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. Asmuo pateikia laisvos formos prašymą, nurodydamas, kokios informacijos pageidauja. Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus specialistas išnagrinėja prašymą ir parengia atsakymą. Paslauga teikiama asmeniui atvykus į instituciją, gavus prašymą paštu ar el. priemonėmis, kai prašymas pasirašytas el. parašu.

3.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-825 patvirtintas STR 1.12.08:2010 „Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas“.

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas;

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

3. Įgaliojimas.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Atsižvelgiant į skundo ar pareiškimo turinį, įvairi informacija ir dokumentai.

6.

Administracinės paslaugos teikėjas

Statybos ir vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistė Lilija Krivičienė (8 383) 40 052, el.p. lilija.kriviciene@moletai.lt

7.

Administracinės paslaugos vadovas

Statybos ir vietinio ūkio skyriaus vedėjas Rimantas Šavelis, tel.( 8 383) 54 740.

8.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 d. d.

9.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

 

10.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Laisvos formos prašymas ar skundas
Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra