title

B78_42 Įrašo atkūrimas

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

CIVILINĖS BŪKLĖS AKTO ĮRAŠO ATKŪRIMO ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

2012-10-12  Nr.  B78-42

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Civilinės būklės akto įrašo atkūrimas

2.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Ši paslauga apima civilinės būklės įrašo atkūrimą ir atitinkamo civilinės būklės akto įrašo įregistravimo liudijimo išrašymą.

3.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII- 1864
2. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas, 2000-01-11 Nr. VIII- 1524
3. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 2008-02-01 Nr. X-1444
4. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas, 1995-12-05 Nr. I-1115
5 . Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
6. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008 m. liepos 22 įsakymas Nr. 1 R-294 „Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1 R-160 „Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
7. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011 m. gruodžio 22 įsakymas Nr. 1 R- 306 „Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1 R-160 „Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas (pildomas skyriuje).
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. Lietuvos valstybės istorijos archyvo pažyma apie tai, kad civilinės būklės akto įrašas archyvuose neišlikęs.
2. Civilinės būklės akto įrašų ( santuokos, ištuokos, vaikų gimimo, tėvų santuokos, brolių, seserų gimimo), patvirtinančių atkuriamo įrašo buvimą, kopijos.
3. Mokamasis pavedimas arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta valstybės rinkliava

6.

Administracinės paslaugos teikėjas

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Jūratė Pagalienė, el. paštas j.pagaliene@moletai.lt

7.

Administracinės paslaugos vadovas

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Jūratė Pagalienė, el. paštas j.pagaliene@moletai.lt

8.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 d.

9.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

17 Lt.
Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos
Sąskaitos Nr.: LT247300010112394300
Įmokos kodas: 52862

10.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas pildomas skyriuje

11.

Paslaugos teikimo schemaJūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra