title

Dok. rūšis
Dalinys
Numeris
Pavadinimas
Dokumento tekstas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Mano projektų paieška

Data Numeris Pavadinimas
2020-05-05
17:00:00
B1-122 Dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarčių atnaujinimo 7_2020_04_30_b1-122.docx
21953420200505113241.adoc
2020-05-05
17:00:00
B1-121 Dėl atleidimo nuo savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos mokesčio 7_2020_04_30_b1-121.docx
21966820200505154820.adoc
2020-05-05
17:00:00
B1-120 Dėl pritarimo projekto „Molėtų pradinės mokyklos sporto infrastruktūros atnaujinimas“ įgyvendinimui 7_2020_04_30_b1-120.docx
21951220200505111032.adoc
2020-05-05
17:00:00
B1-119 Dėl Molėtų rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo ir savivaldybės planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo 7_2020_04_30_b1-119.docx
7_2020_04_30_b1-119_pried...
21966420200505153853.adoc
2020-05-05
17:00:00
B1-118 Dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto perdavimo viešajai įstaigai Molėtų ligoninei pagal patikėjimo sutartį 7_2020_04_30_b1-118.docx
21950820200505110841.adoc
2020-05-05
17:00:00
B1-117 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 metų II - IV ketvirčių veiklos plano patvirtinimo 7_2020_04_30_b1-117.docx
7_2020_04_30_b1-117_veikl...
21950620200505110730.adoc
2020-05-05
17:00:00
B1-116 Dėl Molėtų rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžių nustatymo 7_2020_04_30_b1-116.docx
21950520200505110702.adoc
2020-05-05
17:00:00
B1-115 Dėl mokos fondo ir išlaidų medikamentams normatyvų 2020 metams nustatymo 7_2020_04_30_b1-115.docx
21950420200505110634.adoc
2020-05-05
17:00:00
B1-114 Dėl viešosios įstaigos Molėtų ligoninės 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2019 m. veiklos ataskaitai 7_2020_04_30_b1-114.docx
7_2020_04_30_b1-114-pried...
7_2020_04_30_b1-114-pried...
7_2020_04_30_b1-114_pried...
7_2020_04_30_b1-114-pried...
21950220200505110603.adoc
2020-05-05
17:00:00
B1-113 Dėl viešosios įstaigos Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2019 m. veiklos ataskaitai 7_2020_04_30_b1-113.docx
7_2020_04_30_b1-113_atask...
7_2020_04_30_b1-113_finan...
21950120200505110309.adoc
2020-05-05
17:00:00
B1-112 Dėl viešosios įstaigos Molėtų rajono greitosios medicinos pagalbos centro 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo 2018 m. veiklos ataskaitai 7_2020_04_30_b1-112.docx
7_2020_04_30_b1-112_atask...
7_2020_04_30_b1-112_pried...
21950020200505110226.adoc
2020-05-05
17:00:00
B1-111 Dėl Molėtų rajono savivaldybės saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo 7_2020_04_30_b1-111.docx
7_2020_04_30_b1-111_taisy...
21966220200505152747.adoc
2020-05-05
17:00:00
B1-110 Dėl pavedimo savivaldybės kontrolieriui parengti išvadą 7_2020_04_30_b1-110.docx
21949820200505110114.adoc
2020-05-05
17:00:00
B1-109 Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 25 d. sprendimo Nr. B1-153 „Dėl pareigybių aprašymų patvirtinimo“ pakeitimo 7_2020_04_30_b1-109.docx
21949720200505110043.adoc
2020-05-05
17:00:00
B1-108 Dėl bešeimininkio turto perėmimo 7_2020_04_30_b1-108.docx
21949620200505105955.adoc
2020-05-05
17:00:00
B1-107 Dėl Molėtų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo 7_2020_04_30_b1-107.docx
7_2020_04_30_b1-107_pried...
21946020200505101051.adoc
2020-05-05
17:00:00
B1-106 Dėl savivaldybės turto perdavimo Molėtų rajono savivaldybės administracijai 7_2020_04_30_b1-106.docx
21945920200505101023.adoc
2020-05-05
17:00:00
B1-105 Dėl žemės sklypo pirkimo savivaldybės nuosavybėn 7_2020_04_30_b1-105.docx
21945720200505100908.adoc
2020-05-05
17:00:00
B1-103 Dėl būsto, esančio Molėtų r. sav., Čiulėnų sen., Toliejų k., Malkesto g. 1-2, pardavimo 7_2020_04_30_b1-103.docx
21944620200505100631.adoc
2020-05-05
17:00:00
B1-102 Dėl pritarimo Molėtų rajono ugniagesių tarnybos ir Molėtų r. paslaugų centro 2019 m. veiklos ataskaitoms 7_2020_04_30_b1-102.docx
7_2020_04_30_b1-102-ugn.-...
7_2020_04_30_b1-102_atask...
21945420200505100800.adoc

Mūsų darbai